Staten kan velte nye kostnader over på namdalsk næringsliv

Gjennom anbudsvilkårene til de nye flyrutene i Nord-Norge og Namdalen, er staten i ferd med å påføre namdalsk næringsliv konkurranseulemper, frykter næringsforeningene i Namdalen og NHO Trøndelag. Kostnadene for heldagsmøter og kurs på Østlandet kan bli tredoblet.Passasjerutvikling fra flyplassene i Rørvik og Namsos i perioden 2004-2014. Næringsliv står for henholdsvis halvparten og to tredeler av trafikken. Kilde: Avinor
Passasjerutvikling (angitt i 1000) fra flyplassene i Rørvik og Namsos i perioden 2004-2014. Næringsliv står for henholdsvis halvparten og to tredeler av trafikken. Kilde: Avinor

2. juni i år åpnet Samferdselsdepartementet konkurransen om drift av de regionale flyrutene i Nord-Norge og Namdalen fra 2017. Næringslivsorganisasjoner i Namdal og Trøndelag har reagert kraftig på minimumskravene som stilles til flyavganger ved flyplassene i Rørvik og Namsos.

Nå har Namdalskysten næringsforening, Namsos næringsforening og NHO Trøndelag regnet ut at heldagsmøter i hovedstaden vil koste bedriftene tre ganger mer enn i dag, dersom det nye flytilbudet følger minimumskravene:

  • To daglige fly i hver retning mellom Rørvik-Namsos-Trondheim.
  • Tidligflyet skal ikke gå senere enn 08.30 fra Rørvik
  • Siste retur fra Værnes tidligst klokken 17.00.

– Følger tilbudene minimumskravene, kan næringslivet i Namdalen tidligst ankomme Oslo sentrum klokken 11.15. Hjemreisen må starte 14.30. Det betyr i praksis at heldagsmøter i hovedstaden utløser to reisedager i tillegg til møte- eller kursdagen, sier daglig leder Jahn Tharaldsen i Namdalskysten Næringsforening.

Dagens flytilbud gjør det mulig å nå møter som starter klokken 09.00 på Gardermoen og 10.00 i Oslo, med retur klokken 16.00.

– Fly- og diettkostnader for heldagsmøter på Østlandet ligger i dag på omlag 5.500 kroner. Vilkårene som ligger til grunn i anbudskonkurransen gir to ekstra overnattinger og tapt arbeidstid. Møtekostnadene nær tredobles til 15.500, sier Tharaldsen.

Ifølge Samferdselsdepartementet øker kravet til setekapasitet til og fra flyplassene i Namdalen med 22 prosent fra inneværende kontraktsperiode:

  • Kravet for Rørvik øker fra 21.000 til 27.000 passasjerer årlig
  • Kravet for Namsos øker fra 19.000 til 22.500 passasjerer årlig

– Kravet til setekapasitet tilsvarer ifølge våre beregninger drøyt 3,5 fly med dagens flystørrelser. Vi trenger altså både flere flygninger, tidligere morgenfly og senere kveldsfly enn det departementet legger opp til, sier Tharaldsen.

Namdalskysten Næringsforening og Namsos Næringsforening har sammen med NHO Trøndelag laget et opprop som nå blir distribueres til nordtrønderske stortingspolitikere, samferdselspolitikere og media. Flyselskapene skal levere sine tilbud på flyruter i Nord-Norge og Namdalen senest 8. august i år. De nye flyrutene vil gjelde fra 1. april 2017 til 31. mars 2022.