Samler godshåndteringen i Nærøysundet

I dag overtar YN-Terminalen AS driften av godsterminalen i Rørvik. Selskapet dobler dermed omsetningen. Terminalene i Ottersøy og Rørvik håndterte til sammen 58.000 tonn gods i fjor.Da YN-Terminalen AS startet felles drift for to godsterminaler i Ottersøy 1. januar 2015, forventet selskapet å håndtere rundt 25.000 tonn gods. Fasiten etter første driftsår ble 41.000 tonn. Nå overtar YN-Terminalen AS driften av godsterminalen på havna i Rørvik, og ruster seg for videre vekst.

– Ytre Namdal er en vekstregion. Vi ønsker å være offensive og så godt ruster som mulig for å møte veksten. Gjennom å overta driften av terminalen i Rørvik, kan vi optimalisere bruken av kaianlegg, lager og mannskapsressurser og gi kundene et enda mer fleksibelt og effektivt tilbud.

Det sier styreleder Roy Vegard Hiller, som sammen med daglig leder Tor Håkon Haugerøy og eierne jobber målrettet for å utvikle og tilpasse logistikkløsninger for regionens næringsliv.

NYN IKS har de siste årene vært en aktiv pådriver og medspiller for å sikre vår eksportavhengige region gode logistikkløsninger: Ytre Namdal kan bli knutepunkt for nordtrøndersk godstransport

Etter overtakelsen skifter terminalen i Rørvik navn til YN-Terminalen Rørvik. YN-Terminalen AS har inngått leieavtale av terminalområdet med Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Driftsselskapet disponerer fra i dag av hele 6.300 kvadratmeter lagerarealer og store bakarealer ved flere kaier på begge sider av Nærøysundet. I fjor ble det ekspedert 41.000 tonn gods over kai i Ottersøy, og 17.000 tonn over dampskipskaia i Rørvik.

– Vi overtar samtidig alt utstyr og er glad for å kunne beholde terminalens dyktige ansatte. Mens ekspeditøren i Rørvik går inn i YN-Terminalen AS, vil den faste sjåføren i Rørvik bli med inn i Sandnes Transport, forteller Hiller.

YN-Terminalen AS vokser dermed til fire faste ansatte. YN-Terminalen Rørvik vil også føre til at omsetningen i selskapet mer enn dobles.

– Vi viderefører dagens avtaler i Rørvik, også med Norlines. Alle dagens gods- og distribusjonsruter i regionen opprettholdes. Overtakelsen gir oss muligheter til å unytte de etablerte rutene langt mer effektivt enn i dag, og vi åpner for at andre transportører også kan benytte seg av disse distribusjonsrutene, framholder Hiller.

YN-Terminalen AS samarbeider med flere logistikkaktører på sjø og land, både i og utenfor egen region. Dette er en del av selskapets klare strategi om å levere konkurransedyktige tjenester.

– Samarbeidspartnerne våre gir oss i dag muligheten til å konkurrere også på større avtaler i hele Norge. Samtidig sikrer det effektive transportløsninger og konkurransedyktige priser for våre lokale kunder. Vi skal være med på den videre veksten langs Norskekysten og levere de beste og mest pålitelige transportløsningene, sier Hiller.