Skole + næringsliv = sant

Matregionen Ytre Namdal skaper 1.000 nye arbeidsplasser de neste ti årene. I tillegg vil 1.500 av dagens ansatte skiftes ut. Regionens næringsliv samarbeider stadig tettere med skolene for å løse det store rekrutteringsbehovet.Onsdag 8. juni inviterte Ytre Namdal og Val videregående skoler både offentlige og private virksomheter til bords.

For å formalisere et gjensidig forpliktende rekrutteringssamarbeid, signerer skolene partneravtaler med bedrifter og kommuner. Slike avtaler har eksistert i flere år, men settes nå i system for å sikre at partnerskapet når målene i SNP og intensjonene i læreplanene i skolen.

Hensikten med partnerskapsavtaler er:

  • Gi elevene større innsikt i næringslivets rolle som verdiskaper
  • Bedre elevenes grunnlag for yrkes- og utdanningsvalg
  • Bedre arbeidslivets rekrutteringsarbeid
  • Utnytte skolenes og arbeidslivets kompetanse for å bedre kvaliteten på skoleutvikling og bedriftsutvikling