Reagerer kraftig på statens planer for framtidens flytilbud

I en felles uttalelse reagerer næringsforeningene i Namdal og NHO Trøndelag kraftig på minimumskriteriene i utlysningen av nye flyruter i Namdalen. – En rasering av flytilbudet, tordner de.Staten har nå lyst ut anbud for de regionale flyrutene i Nord-Norge. I utlysningen settes det et minimumskrav på to daglige avganger i begge retninger fra Rørvik lufthavn. Det liker verken Namdalskysten næringsforening (NKNF) eller NHO Trøndelag, som sammen med Namsos næringsforening har laget en felles – og krystallklar – tilbakemelding til Staten.

– Minimumskriteriene oppleves som en rasering av flytilbudet fra både Namsos og Rørvik lufthavner, heter det i uttalelsen signert av daglig leder Jahn Tharaldsen i NKNF, fungerende direktør Jon Uthus i NHO Trøndelag og daglig leder Eva Flått i Namsos næringsforening.

Næringslivet ikke blitt hørt

Næringslivet i Namdalen ga allerede i september i fjor tydelige og detaljerte innspill til frekvens, rutetider, setekapasitet og flystørrelse til Samferdselsdepartementets høring det nye regionale flytilbudet.

– Våre innspill har på ingen måte blitt tatt til følge og blir konsesjonsvilkårene stående uendret, vil dette føre til betydelig dårligere rammevilkår for hele næringslivet i en av landets viktigste vekstregioner, skriver de tre.

Foreslår nye minimumskrav

I uttalelsen påpekes det at departementet selv presiserer at det nye ruteopplegget skal tilfredsstille publikums og næringslivets behov.

– De foreslåtte anbudsvilkåene er ikke i samsvar med næringslivet behov, fastslår de, før de foreslår å endre anbudskriteriene for Rørvik lufthavn slik:

  • Kapasitet på minimum 29.000 seter årlig i hver retning til Trondheim, 13.000 seter til Bodø.
  • Minst fire daglige avganger i hver retning til Trondheim (ukedager), to til Bodø.
  • Første landing i Trondheim (ukedager) skal være før klokken 07.30
  • Siste avgang fra Trondheim (ukedager) skal være etter klokken 21.00

Les hele uttalelsen og forslaget til minimumskrav her.