Millioner til nordtrønderske forretningsengler

Tidligfasefondet i Nord-Trøndelag AS har fått 5 millioner kroner fra Innovasjon Norges nye gründerordning presåkorn. Ordningen skal bidra til at flere gründere får lettere tilgang på oppstartspenger og investorer.Hele 45 miljøer søkte om de 100 millioner kronene som Innovasjon Norge nå gir i rentefrie lån til teknologioverføringskontorer (TTOer), inkubatorer og forretningsenglenettverk. 18 kom gjennom nåløyet.

– Det var høyt nivå på søkerne, og responsen viser at pre-såkorn er relevant for mange. 12 av søkerne er virksomheter som er tre år eller yngre, og det bekrefter behovet for slike miljøer og ordninger. Jeg har tro på at pre-såkornordningen vil bidra til et bedre økosystem for tidligfasekapital i Norge, sier Anita Krohn Traaseth, administrerende direktør i Innovasjon Norge .

Tildelingene er basert på gjennomføringsevne, erfaring innen investeringer, eierstyring og tilgang på kapital, kompetanse og nettverk. Totalt er det søkt om 410 millioner kroner i pre-såkornlån 2016.