Her skal vi laste sjømat ombord

I forkant av at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ankommer Sør-Trøndelag i helgen, besøkte statssekretær Reynir Jóhannesson Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i dag. På dagsorden sto sjøveis eksport av fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa.BakkeJohannesson
Styreleder Oddvar Bakke i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i samtale med statssekretær Reynir Jóhannesson (til høyre) i Samferdselsdepartementet under befaringen på Kråkøya kysthavn. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

Norge eksporterer i dag 36 millioner sjømatmåltider hver eneste dag. I løpet av 35 år vil tallet ha vokst til 192 millioner. Utbyggingen av det offentlige veinettet går for langsomt til å håndtere veksten i sjømatnæringen.

Havner i Midt-Norge bygger derfor ut infrastruktur som gjør det mulig å eksportere fersk sjømat med skip til Europa, som er destinasjon for om lag 70 prosent av eksportvolumet. Gjennom Kysthavnalliansen har havnene etterlyst en incentivordning for å få en etablert den nye sjømatruten.

Statssekretæren på visitt

I dag fikk statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP) og administrativ ledelse i Samferdselsdepartementet omvisning på nye Kråkøya kysthavn, like nord for Rørvik.

– Det er inspirerende å komme til en del av landet som opplever vekst, og har overskudd på arbeidsplasser, sa statssekretæren.

Den nye havna skal etter planen stå ferdig i slutten av 2017, og blir godt lagt til rette for eksport av fersk sjømat fra Ytre Namdal. Regionen produserer godt over 100.000 tonn laks i år, om ti år vil volumet være doblet.

TronstadBakkeJohannesson1
Direktør Harald Tronstad i Kystverket, region midt (fra høyre) mener initiativet fra styreleder i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Oddvar Bakke, og Kysthavnalliansen om sjøtransport av laks til Europa er Norges viktigste prosjekt for å flytte gods fra vei til sjø. Statssekretær Reynir Jóhannesson i Samferdsdepartementet vil bruke innspillene han fikk i Rørvik aktivt i det videre arbeidet med Nasjonal Transportplan. Foto: Torkil Marsdal Hanssen

 

Møtte unison matverdikjede

– Dagens veistandard og den kommende veksten gjør sjøtransport av vår ferske laks til Europa svært interessant, fortalte Gustav Sinkaberg i SinkabergHansen AS.

Han var en av flere representanter fra sjømatnæringen som møtte statssekretæren på Kråkøya. Budskapet var enkelt: Norges viktigste vekstnæring trenger ny infrastruktur som øker eksportkapasiteten, ellers kan store deler av verdiveksten utebli eller forsvinne fra mange norske kystsamfunn. Jóhannesson merket seg innspillene.

– Vi jobber nå med ny Nasjonal Transportplan (NTP) som skal legges fram til behandling i Stortinget neste vår. Det er svært nyttig for oss å møte aktørene i hele verdikjeden, og se transportutfordringene i sammenheng. Dere gir oss verdifull informasjon som vi tar med oss, slik at vi får gjort de riktige beslutningene i NTPen, sa Jóhannesson.

Norges største vei til sjø-prosjekt

Stortinget har allerede bedt regjeringen om at minst 30 prosent av transportarbeidet på veistrekninger over 300 kilometer, skal flyttes over til sjø eller bane innen 2030. Innen 2050 mener Stortinget at halvparten av dette transportarbeidet skal foregå på sjø og bane.

Regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket, sa under befaringen at han har stor tro på sjøveis eksport av fersk sjømat til Kontinentet.

– Kysthavnalliansens prosjekt er kanskje det største, enkeltstående prosjektet vi har i Norge i dag når det gjelder å flytte gods fra vei til sjø, sa Tronstad.