59 kloke hoder er nysgjerrige på å prøve seg i din bedrift

Ikke mindre enn 59 nyutdannede ungdommer ønsker seg trainee-stilling i Ytre Namdal. Det kan være en gyllen anledning for å sikre din bedrift ny kunnskap. Sjekk kunnskapsområdene her.Sindre StovnerNamdalshagen har hatt utlysning på traineestillinger for Matregionen. Søknadene er gjennomgått, og hele 59 nyutdannede ungdommer har søkt seg til regionen.

Her er en samlet liste over søkernes utdanning:

 • Bachelor fiskeri/havbruksvitenskap
 • Biologi, miljø- utviklingsfag
 • Bioteknikk, mikrobiologi
 • Bioteknologi
 • Business adm
 • Byggteknikk
 • Chemical engineering
 • Design og media
 • Elektroingeniør
 • Fiskerikandidat
 • Industrial ecology, maskinteknikk
 • Ingeniør bygg og design
 • Ingeniør undervannsteknologi/automasjon
 • Ingeniørfag bygg/konstruksjon
 • Kjemi / prosessteknologi
 • Kjemisk prosessteknologi, havbruksteknologi
 • Konstruksjonsteknikk
 • Ledelse av teknologi, elektroingeniør
 • Maskin og energiteknologi
 • Maskiningeniør
 • Maskiningeniør, drift og vedlikehold, teknikk
 • Maskiningeniør, teknologidesign og ledelse
 • Maskinteknikk, produksjonsdesign
 • Master biologi (økologi, forvaltning etc)
 • teknologi, overflatebehandling
 • Media, kommunikasjon, IKT
 • Miljøbiologi/toksilogi
 • Molekylær medisin
 • Natur og utmarksforvatning
 • Offshore technology
 • Prosessingeniør (olje, gass)
 • Regnskap og finans
 • Romingeniør
 • Samfunnsøkonomi
 • Sivilingeniør, konstruksjon og materialer, maksinfaget/industrielt design
 • Sivilingeniør, produktutvikling og produksjon
 • Sivilingeniør, kjemisk prosessteknologi
 • Sivilingeniør, miljøteknikk, byggteknikk (betong/stål)
 • Sivilingeniør, matr. og prosessteknikk
 • Sivilingeniør, markedsføring/innovasjon

Om det kan være interesse for din bedrift å bli bedre kjent med traineeordningen og aktuelle søkere, ta kontakt med prosjektleder Turid H Finne – thf@pkom.no / 99045026.