NYN IKS søker DAGLIG LEDER

Som daglig leder i NYN IKS har du en unik mulighet til å gjøre en forskjell i en av landets mest spennende næringsregioner – matregionen Ytre Namdal. Her finner du full utlysningstekst. Søknadsfrist: 22. mai 2016.Ytre Namdal – den blågrønne matregionen: I 10.000 år har vi levd av ressursene i havet og på land. De samme ressursene gir oss i dag et fortrinn inn i framtidens bioøkonomiske samfunn. Fram mot 2025 dobler næringslivet i regionen produksjonen, skaper 1000 nye arbeidsplasser – og flerdobler verdiskapingen.

Det interkommunale næringsselskapet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN) står sentralt i dette arbeidet, og søker nå:

Daglig leder

Etter seks år som regionalt omstillingsselskap, skal NYN IKS over i en ny fase – som næringsselskap for kommunene Nærøy, Vikna og Leka.

Er du en leder som ser mulighetene – og gjør noe med dem? Da er vi på utkikk etter deg!

Som daglig leder i det nye næringsselskapet, blir du en del av et sentralt næringsutviklingsmiljø i en spennende region. Hovedretningen i arbeidet er definert i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025. Daglig leder vil jobbe sammen med næringsliv opp mot politiske arenaer på flere nivåer, i nær dialog med styret og eierkommunene.

Arbeidsoppgaver

  • Daglig ledelse av selskapet
  • Prosjektutvikling og –gjennomføring
  • Strategisk utviklingsarbeid (i samarbeid med næringsliv, interesseorganisasjoner, kommuner og fylkeskommune)
  • Næringsutvikling
  • Dialog og samhandling med andre utviklingsaktører

Kvalifikasjoner

Arbeidsoppgavene krever kunnskap/erfaring fra næringsutvikling, prosjektarbeid og samarbeidsprosesser. Kunnskap om offentlig forvaltning kan være en fordel.

Stillingen er 3-årig, med muligheter for forlengelse.

Lønn etter avtale. Kontorsted er for tiden i Nærøy kommune.

Opplysninger om søkere kan bli gjort offentlig tilgjengelig, jfr. Offentlighetslovens § 25.

Se forøvrig selskapets hjemmeside nyn.no

Kontaktpersoner
Tor Henning Jørgensen, styrets leder – holmelia@gmail.com  tlf: 971 13 776
Steinar Aspli, leder av representantskapet – steinar.aspli@naroy.kommune.no –  tlf: 95 77 05 48

Søknaden sendes til NYN IKS, Postboks 13, 7940 Ottersøy eller anita@nyn.no.

Søknadsfrist: 22. mai 2016.