Senker terskelen for bedriftene

Forskningsrådet og Innovasjon Norge lyser ut 4 millioner til forprosjekter som skal gjøre det lettere for bedrifter å søke om og få midler til å videreutvikle bioøkonomien.Matregionens samlede kunnskap om matproduksjon, gjemmer uforløste innovasjons- og bioøkonomiske muligheter i skjæringspunktet mellom landbruks- og sjømatproduksjon – den blågrønne produksjonen, slås det fast i den regionale næringsstrategien for Ytre Namdal.

Nå gjør Forskningsrådet og Innovasjon Norge det enklere for små bedrifter å ta i bruk forskerkompetanse på området, og setter av fire millioner kroner til forprosjekter for nyskapende bionæringer.

– Utlysningen er starten på en felles fremtidig satsing som vi håper vil gi Norge nye muligheter, sier avdelingsdirektør Vidar Skagestad til Forskningsrådets egne nettsider.

Lett å søke, kort behandlingstid
Forprosjektmidlene skal gjøre det letter for bedriftene, særlig små og mellomstore bedrifter (SMB), å komme i gang med å gjøre sine gode ideer om til noe som kan bidra til verdiskaping i virksomheten.

Selve utlysningen finner du her.

– Det er lett å søke, de formelle kravene er få og behandlingstiden er kort. På denne måten senker vi terskelen for særlig små bedrifter til å gå i gang med å prøve ut nye ideer og innovasjonskonsepter. Ambisjonen er å få med flere bedrifter som jobber biobasert til å drive med forskning og innovasjon, sier Skagestad.

Hvorfor bioøkonomi?
Bioøkonomien favner all bærekraftig, effektiv og lønnsom produksjon, utnyttelse og foredling av fornybare biologiske ressurser. Bioøkonomi omfatter verdiskaping, inkludert produkter og tjenester, basert på fornybare biologiske ressurser.

Ytre Namdals rike tilgang på biologisk råstoff gjør at potensialet for å øke verdiskapingen er stort. Helt nye produkter og tjenester kan skapes i brytningen mellom de tradisjonelle primærproduksjonene, videreforedlingen og nye teknologiske løsninger.

Bioøkonomistrategien
I løpet av kort tid vil Regjeringen lansere en strategi som skal ta bioøkonomien videre i Norge. Forskningsrådet og Innovasjon Norge arbeider sammen for å iverksette strategien. Bioøkoniomien favner temaer både Innovasjon Norge og Forskningsrådet prioriterer.

Søknadsfrist er 12. oktober 2016.