Nærmer seg eget fagbrev for servicebåt-arbeidere

Stadig flere av arbeidsoppgavene i havbruksnæringen utføres av servicebåter. Som første skole i Norge tilbyr Val videregående skole nå fordypning som servicetekniker i akvautdanningen. Dermed kan yrkesgruppen få sitt eget fagbrev.Det er serviceselskapet Nærøysund Aquaservice AS i Ytre Namdal som sammen med KB Dykk AS, AQS AS, oppdretterne tilsluttet Oppdretternes Miljøservice AS (OMS) og regionens to videregående skoler som har tatt initiativ til den nye fagutdanningen.

– Servicefartøyene utfører stadig flere og mer avanserte operasjoner i havbruksnæringen. For å gjennomføre operasjonene på en trygg og sikker måte, kreves det en helt annen kompetanse enn for bare få år siden, sier HMS- og personalleder Per Johan Rauø i Nærøysund Aquaservice AS.

Kort sagt trenger servicefartøyene arbeidere med både teknologi- og biologikunnskap. Verken maritime- eller akvakulturutdanninger tilbyr denne kombinasjonen. Nærøysund Aquaservice AS, OMS og to videregående skoler i Ytre Namdal har derfor utviklet et nytt, unikt opplæringstilbud med støtte fra det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS.

Som første skole i landet tilbyr Val videregående skole til høsten servicetekniker som eget fordypningsfag til elever VG1-elever på naturbruk (akvakulturlinje). Fra 2017 gis tilbudet også på VG2. Foto: Val VGS
Som første skole i landet tilbyr Val videregående skole til høsten servicetekniker som eget fordypningsfag til elever VG1-elever på naturbruk (akvakulturlinje). Fra 2017 gis tilbudet også på VG2. Foto: Val VGS

Blir fordypningsfag

Fra høsten av tilbyr Val videregående skole servicetekniker som eget fordypningsfag til sine VG1-elever på naturbruk (akvakulturlinje). Fra 2017 gis tilbudet også på VG2.

– I samarbeid med oppdrettsselskapene tilbys VG2-elever fra akvautdanningen læreplass på servicebåt allerede i år. Også den maritime linjen ved Ytre Namdal videregående sender flere kandidater ut som lærlinger på servicefartøyer i år, sier Halvor Mortensen i Val FoU AS, et utviklingsselskap heleid av Val videregående.

Et sertifikatkrav for servicebåt har vært tema for myndighetene i flere år. Dette vil tidligst bli en realitet sommeren 2017, og det finnes per i dag ingen formelle utdanningskrav på servicefartøyer under 15 meter.

Vekker oppsikt

– Vi har kommet langt med et videregående utdanningstilbud som grunnlag for et eget eller spesifisert fagbrev for serviceteknikere. Det kan være interessant å se på om dette også kan videreføres som tilbud også i fagskoleutdanningen, sier Per Johan Rauø.

Det ytternamdalske initiativet har vakt positiv interesse i havbruksnæringen. I mai delte prosjektet sine erfaringer med representanter fra Sjømat Norge, opplæringskontor, utdanningskontor, de to trønderske fylkeskommunene og fra Frøya, Val og Ytre Namdal videregående skoler.

– Det er allerede enighet om at vi nå jobber videre med å utvikle de lokale læreplanene i et regionalt, midtnorsk samarbeid. Samtidig vil Sjømat Norge koordinere et videre løp på nasjonalt nivå, med det ytternamdalske prosjektet som innspillspartner, avslutter Rauø.