Skal bli havbruksnæringas svar på Bankenes Betalingssentral

Anteo vil samordne all rapportering, slik at det blir enklere å både levere og hente ut data.I dag går oppdrettsselskapenes rapportering av lusesituasjon, sykdommer, avlusning og medisinbruk til ulike myndigheter. Rørvik-selskapet Anteo ønsker å samordne all denne informasjonen i et felles grensesnitt, skriver nettstedet Sysla.

– Vi tror bransjen selv er i stand til å vite hva som virker og ikke virker, men at de ikke har enkel tilgang til tilgjengelig informasjon. Det håper vi å bidra med, sier styreleder Christian Erichsen til nettstedet.

Erichsen har tidligere vært med i oppbyggingen av norske banksystemer i EDB Business Partner. Erfaringene er relevante for havbruksnæringen, mener styrelederen.

– Det er en næring i vekst, og hvis vi kan bidra til en bærekraftig og sunn vekst ved hjelp av vår teknologi, samtidig som vi tjener penger, er det bra, sier Erichsen.

Deling av informasjon i sanntid

Tanken er at Anteos systemer skal være en nøytral grunn for data som brukes og trengs. Her skal næringen få informasjon om spredning av for eksempel lus og sykdommer i sanntid som skal gjøre dem i stand til å sette inn tiltak før det er for sent.

– Utfordringen er hvordan vi kan åpne opp for informasjon uten at den blir brukt feil. Vi kan ikke dele ut data til nabolokaliteten eller Mattilsynet, så lenge ikke eieren ønsker at de skal brukes. Men hvis næringen finner gode måter å samhandle på, vil beslutningene bli bedre og tatt på et bredere grunnlag, sier Erichsen.

Leverandør av innovative IT-løsninger

Anteo utvikler en rekke nyskapende IT-løsninger for havbruksnæringa. Selskpet mottok nylig 2,1 millioner kroner fra Innovasjon Norge i støtte til arbeidet med å lage et nytt, sanntidsbasert  arbeidsverktøy for servicefolk og oppdrettere.

Les også: Anteo skal bidra i miljøkampen

– Finnes mye data

Informasjonsmedarbeider Øyvind Kråkås i SalmonGroup, som samler 46 oppdrettsselskap, synes tanken om et system for deling av informasjon er interessant.

– Det samles inn vanvittig mye informasjon om næringen allerede, og vi bør få brukt den på best mulig måte. Kunsten er at det blir gjort på en effektiv måte, slik at man ikke må dobbeltrapportere tallene, sier Kråkås til Sysla.

Han tror pris og brukervennlighet vil være avgjørende for om dette er noe oppdretterne vil ta i bruk.

– Næringen er ikke på bar bakke i dag heller, de kan få kunnskap om lusedata og sykdommer. Men at man trenger å bruke alle målinger og data som er tilgjengelig i sterkere grad til beslutninger, det tror jeg.

Les mer: Utvikler operasjonssentral for laksen