Sæternes slutter i NYN, går til utviklerjobb i næringslivet

Ragnar Sæternes sier opp i stillingen som daglig leder i NYN og blir FoU-koordinator i havbruksselskapet SinkabergHansen AS. NYN-styret har startet jakten på hans etterfølger.Ragnar Sæternes har hatt ulike koordinatorfunksjoner i det interkommunale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) siden 2010. Etter at mangeårig daglig leder Marit Dille forlot NYN i september 2015, har Ragnar Sæternes vært daglig leder i omstillingsselskapet.

Fredag ettermiddag orienterte han styreleder Tor Henning Jørgensen om at han har takket ja til stilling som FoU-leder i havbruksselskapet SinkabergHansen AS.

– Vi hadde gjerne sett at Sæternes fortsatte, han har gjort en solid og viktig jobb i omstillingsarbeidet over mange år. At han nå søker nye muligheter, har jeg forståelse for, sier Jørgensen.

- Det viktigste beviset på at utviklingen går rett vei, ligger i prosjektidéene. De viser tydelig at næringslivet i området er utviklingsorientert, og utvikler prosjekter som gir nye produkter og skaper nye markeder, sier styreleder Tor Henning Jørgensen i NYN.
Styreleder Tor Henning Jørgensen.

Rask utlysning for nye NYN

Styrelederen viser til at NYN er i en endringsfase. Etter snart seks år, er det regionale omstillingsprogrammet for Ytre Namdal slutt i sommer. Eierkommunene (Nærøy, Vikna og Leka) skal videreføre NYN som sitt felles utviklingsselskap uten de årlige omstillingsmidlene fra Kommunaldepartementet og fylkeskommunen. Sittende styre i NYN starter nå jakten på den personen som blir ny daglig leder for kommunenes nye, felles satsing på næringsutvikling i regionen. Det er allerede bestemt at selskapet fra 1. august får navnet Næring i Ytre Namdal IKS (NYN).

– Utlysningen vil skje umiddelbart, og det er sittende styre som vil stå for ansettelsen. Den nye daglig lederen får ansvaret for å utvikle den nye organisasjonen. Om tre år – i 2019 – vil eierne evaluere resultatene og ta stilling til veien videre, opplyser Jørgensen.

Overgangsfase

Ragnar Sæternes forlater ikke NYN-skuta umiddelbart, men blir med i en overgangsfase for å sikre at den nye organisasjonen får med seg viktige nettverk og kompetanse. Sæternes vil i denne overgangsfasen hovedsakelig jobbe med NYNs regionale samarbeidsprosjekter.

– I denne perioden vil han ikke involvere seg i direkte bedriftsinterne prosjekter. Dette har selvfølgelig med habilitet å gjøre, siden han skal over til jobb i næringslivet, sier Jørgensen.

Så langt har alle NYNs tre ledere gått direkte til jobber i næringslivet.

– Det mener jeg er helt naturlig, og viser at NYN har hatt rett folk på rett plass. Det bekrefter også at NYN har vært en god referanse ut mot næringsliv, legger Jørgensen til.

Utviklingsoppgaver

Hos SinkabergHansen AS er ledelsen glad for å få fagpersonen Ragnar Sæternes inn som FoU-koordinator.

– Vi er involvert i mange ulike forsknings- og utviklingsprosjekter. Sæternes skal koordinere dette arbeidet best mulig. Han er faglig oppdatert og har stor kontaktflate, og målet vårt er å dra det «lille ekstra» ut av prosjekter og tilhørende faglige og teknologiske nyvinninger, sier Svein-Gustav Sinkaberg.

For Ragnar Sæternes har årene i NYN vært både interessante og lærerike. Han ønsker nå å benytte sin kunnskap direkte i konkrete utviklingsprosjekter for sin nye arbeidsgiver, og mener det er riktig å trå til side nå.

– NYN har nådd målene for omstillingsarbeidet, 250 arbeidsplasser og befolkningsvekst. Vi står ved et veiskille når kommunene skal forme sin varige, regionale utviklingsorganisasjon. Det er naturlig at den som skal lede organisasjonen er sentral i oppbyggingsfasen, mener Sæternes.

Omstillingsmål nådd

Med til sammen 37 millioner offentlige kroner i omstillingsprogrammet, har NYN hatt oppdraget med å oppfylle kommunenes mål om å sikre og skape 250 arbeidsplasser i løpet av omstillingsperioden. Innovasjon Norges rapporter viser at sysselsettingsmålet er nådd, med over 500 jobber skapt eller sikret gjennom NYN-støttede utviklingsprosjekter.