Økobønder ønsker å utvide

Mange nordtrønderske økobønder ønsker å øke produksjonen sin i årene framover, viser tall som Trøndelag forskning og utvikling AS (TFOU) har innhentet på oppdrag fra fylkesmennenes landbruksavdelinger.– Trøndelag er en svært viktig region for økologisk produksjon, og står for en fjerdedel av det økologisk dyrkede arealet i landet, sier Gunnar Nossum i TFoU.

Trøndelag har til sammen 440 økobønder som driver økologisk landbruksproduksjon på totalt 115 000 dekar. En av tre norske produsenter av økologisk melk og storfekjøtt med ammekyr holder til i Trøndelag. På oppdrag fra Landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i henholdsvis Sør- og Nord-Trøndelaghar TFoU spurt over halvparten av trønderske økobønder.

Les mer om undersøkelsen på www.tfou.no.

I Nord-Trøndelag produserer halvparten korn eller oljevekster, mens dette er noe mindre vanlig i Sør-Trøndelag. Halvparten av kornbøndene ønsker å opprettholde produksjonen sin slik den er i dag, mens omtrent 20 prosent ønsker å øke kornproduksjonen. 30 prosent vil avvikle eller redusere omfanget av produksjonen.

90 prosent av økobøndene i begge fylkene produserer grovfor på bruket sitt, ofte i kombinasjon med husdyrhold. 25 prosent av bøndene driver ammekuproduksjon, og disse produsentene ser veldig lyst på framtida.

– Svært få av ammekuprodusentene planlegger å redusere eller avvikle drifta, og halvparten ser for seg å øke produksjonen. Dette understreker hvor viktig Trøndelag er i produksjonen av norsk økologisk storfekjøtt, sier Gunnar Nossum.