Matregionen har bidratt til tryggere og mer sporbar mat

Bedrifter fra Matregionen har bidratt til utviklingen av den norske standarden for matmerking. Standarden kan nå bli adopert av resten av Europa.Det er mange ledd i kjeden mellom matproduksjonen og middagsbordet. Kombinasjonen kunnskap, regelverk, tilsyn og produksjon gjør at det stort sett er trygt å spise mat i Norge.

Men, verden er i stadig endring, og nye matvarer, ingredienser, produksjonsmetoder, handel med mat over landegrensene og endrede matvaner gir nye utfordringer. Det er derfor stadig behov for ny kunnskap for å sikre forbrukerne trygg mat også i fremtiden. Derfor åpnet administrerende direktør Arvid Hallén Forskningsrådets egen Trygg mat – vårt ansvar-konferanse, hvor fiskeriminister Per Sandberg (Frp) var en av hovedtalerne. 

– Norge gjør veldig mye rett, blant annet ved god merking av fiskekasser. Det er viktig for god sporbarhet og matvaretrygghet. Den norske standarden legges nå også til grunn for det europeiske standardarbeidet, sa Sandberg.

Daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) deltok på konferansen.

– Bedrifter i Ytre Namdal var aktivt med da den norske standarden for merking ble utviklet. Konferansen bekrefter at vi gjør mye riktig i Matregioen, og på enkelte områder er vi i tet. Sammen med bedriftene i Matregionen forsetter vi arbeidet med matmerking, forteller Sæternes.

Gode og velfungerende kontrollorganer sammen med en seriøs næring er mye av årsaken til at Norge anerkjennes internasjonalt for matvaretrygghet og omdømme. NYN jobber for å videreføre arbeidet med sporbarhet og mattrygghet i Matregionen. I følge fiskeriministeren vil dette stå sentralt i regjeringens satsing på bioøkonomi.

Administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein, understreket på konferansen at mattryggheten i Norge er god.

– Men utfordringen er å sikre at den fortsatt vil være like god. Til det trenger vi enda stadig mer uavhengig, forskningsbasert kunnskap, sa Gjein.

Ladislav Miko leder EUs direktorat for helse- og matsikkerhet. Under konferansen pekte han på noen av de globale endringene som kan utfordre dagens regler for sporbarhet og mattrygghet.

– Verdens befolkning øker, og vi må derfor øke verdens samlede matproduksjon. Det kan i seg selv være utfordrende for sporing og mattrygghet. Samtidig kan klimaendringer bidra til at hele økosystemer forandres, uten at vi i dag vet hva dette vil bety for matproduksjonen.