Mat er mat, eller…?

Ytre Namdal ser allerede grønn og blå matproduksjon under ett. NUPI-direktør Ulf Sverdrup mener at interessekonfliktene mellom landbruk og sjømat må løses for å sikre norsk sjømat markedsadgang som muliggjør veksten.Direktør Ulf Sverdrup ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn.
Direktør Ulf Sverdrup ved Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI). Foto: Christopher Olssøn.

– Interessekonflikten mellom landbruk og sjømat er en konflikt vi har i Norge, og  som først og fremst må løses i Norge for å kunne sikre sjømatnæringen bedre markedsadgang, sa Sverdrup under Sjømat Norge sin generalforsamling onsdag ettermiddag.

Nettstedet iLaks.no siterer Sverdrup på at den tradisjonsrike landbruksnæringen også i dag har større politisk innflytelse i Norge enn sjømatnæringen. Men i likhet med Strategisk næringsplan for Ytre Namdal 2015-2025 (SNP YN) mener han det er kunstig å skille mellom blå og grønn matproduksjon.

 

– Vi har klart å overbevise oss selv om at det er hensiktsmessig ikke å blande sjømat og landbruk, men vi møter liten forståelse for dette internasjonalt. Man har med andre ord lykkes i å skille disse to næringene i norsk handelspolitikk. Nå har trolig tiden kommet for å tenke nytt for å sikre fremtiden tilgang til nye markedet, mener Sverdrup.

Årlig betaler Norge to milliarder kroner i toll til vårt viktigste sjømatmarked, EU. NUPI-direktøren spår at veksten i norsk sjømatproduksjon vil øke trykket mot å senke tollsatsene, blant annet for å øke foredlingsandelen i Norge. Økt foredling er en av strategiene for økt sysselsetting og verdiskaping i Matregionen Ytre Namdal også.

– Senker man tollhindringene kan man drive en økende videreforedling i Norge, som trolig vil gi en ytterligere sysselsettingseffekt.  For landbruket er det motsatt. Her synker sysselsettingen, sier Sverdrup.