IPS – en tilrettelagt opptur!

Suksesshistorie: «Individuell tilrettelagt praksis for elever innen sjømatnæringen» (IPS) ga stor oppslutning og spisset opplæring. Det blant flere hundre deltakere både i grunnskole og videregående løp.Det melder administrativ prosjektansvarlig Halvor Mortensen ved Val FoU AS etter prosjektet i februar 2012 ble igangsatt. Utfordringen for vel fire år siden var at sjømatindustrien, som en viktig næring, slet med å få tilstrekkelig lokal kvalifisert arbeidskraft. Og: Via de videregående skolene ble det mer og mer klart at elevene ønsket både en mer spisset og også individuelt tilpasset opplæring innen de ulike aktuelle fagfeltene.

TIL UNGDOMMEN: – Målet er en varig struktur for rekruttering av motiverte medarbeidere til «blå næringer». Det sier prosjektleder Gøril Rasmussen og prosjektansvarlig Halvor Mortensen fra Val videregående skole. (Foto: Tom Lysø)
Prosjektleder Gøril Rasmussen og prosjektansvarlig Halvor Mortensen fra Val videregående skole. (Foto: Tom Lysø)

Mye av dette viste det seg at IPS evnet å gjøre noe med. Økonomisk ramme for det treårige prosjektet var 4,1 millioner kroner – hvorav NYN bidro med 820.000 i støtte.

Faglig og innholdsmessig ble det etablert, og videreutviklet, et dedikert samarbeid mellom næringslivet og videregående skoler for å gi elever innen programområdene naturbruk og restaurant- og matfag bedre praksistilbud.

Innsikt og status

– Resultatene har vist seg meget bra. Gjennom samarbeid med aktuelle bedrifter og videre målrettet arbeid fra de ansvarlige, har både interessen og ikke minst status og forståelse for at en god næring med varierte faglige utfordringer vokst fram, melder Halvor Mortensen.

Erfaringene med tettere kobling bedrifter og skole har vært svært oppløftende

Konkrete mål på suksessen er at antall lokale søkere til akvakulturopplæringen ved Val videregående har økt veldig. For å illustrere den «gamle» situasjonen, så kan nevnes at det i en periode var flere søkere fra Brumunddal enn Rørvik til aktuelle fag. Videre viser IPS-prosjektet at man har evnet å få elever sent i grunnskoleløpet (9. klasse) til både å få innsikt, og ikke minst løse konkrete utfordringer, innen lokale sjømatbedrifter.

– Slikt skaper forståelse for næringas kvaliteter; ikke bare hos den enkelte elev og ungdom, men også foreldregenerasjonen, kommenterer Mortensen.

Individuelt tilpasset praksis i sjømatnæringa (IPS) har bedret den lokale rekrutteringen til sjømatnæringen. Foto: Val videregående skole
Individuelt tilpasset praksis i sjømatnæringa (IPS) har bedret den lokale rekrutteringen til sjømatnæringen. Foto: Val videregående skole

I den forbindelse gis det også honnør til de involverte bedriftene for virkelig å legge inn på å skaffe interessante oppgaver og utfordringer til sine unge praksiselever. En varig effekt av dette er at videreføring av metodikk og erfaringer kjennes naturlig for de bedriftene og miljøene som ble engasjert gjennom prosjektet.

Høyt antall deltakere

Totalt har om lag 35 større og mindre profesjonelle aktører vært involvert i IPS. Antall elever per år, den definerte målgruppen, har ligget på om lag 70 for hvert årskull. Totalt har i overkant av 200 elever i det videregående utdanningsløpet vært aktivt med, samt at alle niendeklassingene i de fire kommunene Ytre Namdal og Bindal har deltatt.

Eksempel på aktivitet for den siste gruppen har vært gründercamp hvor ung entusiasme og kreativitet har fått utfolde seg med konkrete utfordringer. Jenteleirer har også vært et grep, samt mye kartlegging og fokus på ønsker og evner…

– Når det legges så vidt mye tid og ressurser i et prosjekt, åpner det seg ikke bare mulig for å presentere hva som finnes i den enkelte bedrift – men også andre veien å bli bedre kjent med den enkelte elev og hva hun eller han kan tenke seg å gjøre av valg i videre utdanningsløp og karriere, sier Halvor Mortensen.

Og gjennom en variert katalog av tiltak og deltakelser har det også vært en del av strategien rundt IPS å få informasjon ut i media. Erfaringen er at dette har bidratt til både positivt omdømme og det å befeste de faktiske mulighetene og faglige utfordringer som finnes.

– Erfaringene med tettere kobling bedrifter og skole har vært svært oppløftende. Det gir altså grunnlag for en etablert, fast struktur. Skolene er blitt vesentlig mer bevisste næringas ønsker og krav, slik at egne planer og opplæringsløp i større grad tilpasses, Konklusjonen er at IPS-prosjektet har bidratt til å systematisere rekrutteringsarbeid innen blå sektor på en meget matnyttig måte, avslutter prosjektleder Halvor Mortensen.