2,1 millioner fra Innovasjon Norge til teknologiselskap i havbruksnæringen

I nært partnerskap med to serviceselskap i havbruksnæringen utvikler Anteo AS et nytt, sanntidsbasert arbeidsverktøy for servicefolk og oppdrettere. Nå legger Innovasjon Norge 2,1 millioner kroner på bordet for å støtte utviklingsprosjektet.Anteo AS har allerede gjort suksess med planleggings- og overvåkningssystemer for brønnbåter og oppdrettsanlegg. Med Anteo ResourcePlanner (ARP) satser Rørvik-bedriften på å utvikle et helt nytt informasjons- og rapporteringssystem for arbeidsdykkere, servicefolk og alle andre som leverer spesialiserte tjenester til havbruksnæringen.

Innovasjonslokomotivet støtter prosjektet
ARP inneholder oppdatert informasjon om oppdrettslokaliteter og status for disse, AIS-data fra Kystverket, samt en komplett oversikt over et selskaps egen flåte, ressurser og arbeidsstatus. All informasjon leveres i sanntid. Systemet skal i tillegg integreres med eksisterende kvalitets- og servicesystemer, slik at alle krav til sporing og rapportering kan ivaretas via ett enkelt grensesnitt.

Og, best av alt: Serviceselskapenes kunder, altså oppdretterne, kan gis en egen tilgang til systemet.

– Målet er å legge til rette for effektivt og sømløst samspill mellom serviceselskap og kunde. Med enkel tilgang til sanntidsinformasjon blir det mye enklere for både serviceselskapene og deres kunder å drive effektiv ressursplanlegging, sier Svein Vegard Volden, prosjektleder i Anteo AS.

Volden er ikke alene om å ha tro på mulighetene i prosjektet. Gjennom miljøteknologiordningen la nylig Innovasjon Norge 2,1 millioner kroner på bordet for å støtte utviklingen av systemet.

Anteo_CE_SVV_SM_TS_resized
Christian Erichsen (styreleder, til venstre), Svein Vegard Volden, Sverre Marvik (daglig leder) og Terje Sæternes i Anteo AS utvikler nye tjenester for havbruksnæringa.

– Dette er et nyskapende prosjekt med stort potensial. Vi ser at det er mye å hente i bedre koordinering av aktiviteter og fartøy. I tillegg til å være gunstig for kostnader og effektivitet, har prosjektet en positiv miljøeffekt, sier Odd Arne Seljelid, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge.

– Vi er svært takknemlige for midlene fra Innovasjon Norge Nord-Trøndelag, som har vist stor tro på prosjektet, og anerkjenner de positive ringvirkningene Anteo har for regionen og landet, sier Volden.

Også Nyskaping og utvikling i Ytre Namdal (NYN) har støttet Anteos utviklingsarbeid økonomisk.

Utforsker mulighetene i fellesskap
Ressursplanleggeren utvikles i samarbeid med KB Dykk AS og Frøy Akvaservice AS. I tillegg er Aqua Structures AS med på laget for å kvalitetssikre at innholdet i rapporteringene til enhver tid følger myndighetenes krav.

– Vi har lenge sett behovet for et slikt system, så jeg er veldig glad for at Anteo tok kontakt med oss, sier daglig leder i KB Dykk Ola Krystad.

– Vi tilbyr deler av kapasiteten vår i et spotmarked, hvor det til tider er krevende å få kabalen til å gå opp. Med ARP får både vi og kundene våre en bedre oversikt over ressursene, samtidig som vi håndterer dokumentasjon og sporbarhet i en lettfattelig og digital arbeidsflate, tilføyer Krystad.

Positive effekter langs hele verdikjeden
KB Dykk og Frøy Akvaservice disponerer en på om lag 30 servicefartøy. De to selskapene utfører oppdrag langs det aller meste av kysten fra Vestlandet til Finnmark.

– Dette er en bransje i rask utvikling. Både utstyr og tjenester begynner å bli veldig avansert. En av de største fordelene med ARP er at et bidrar til å minimere reisetid. Husk at vi snakker om temmelig store avstander mellom ulike lokaliteter. En kunde som har full oversikt over hvor servicekapasiteten befinner seg og hvilke tekniske ressurser båten har, kan enkelt koble denne informasjonen med egne behov, forklarer Krystad.

I tillegg til å vise de ulike servicebåtenes posisjon og arbeidsstatus, gir ARP oppdretterne informasjon om blant annet tilgjengelige dykkere og ROV’er, kapasitet på kraner, vinsjer og nokker, samt alt annet av tekniske hjelpemidler som befinner seg om bord.

– Det er helt åpenbart at et slikt system vil gi en bedre flyt i arbeidshverdagen og større effektivitet i leveransene. Optimal utnyttelse av båter og arbeidsfolk sørger også for jevn sysselsetting. Dessuten får vi jo synliggjort hva vi gjør og hvor vi er. Alt i alt et åpenbart konkurransefortrinn for oss, og en betydelig merverdi for kundene, konkluderer Krystad.

 

FAKTA:
Anteo ResourcePlanner (ARP) utvikles for planlegging, rapportering og synliggjøring av tilgjengelige serviceressurser knyttet til havbruk. Systemet dekker både planlegging og rapportering av tilsyn og vedlikeholdsoppdrag, og gir i tillegg oversikt over fartøyers tilgjengelighet og kapasitet.

Funksjonalitet:

  • Sanntidsoversikt over posisjon, tilgjengelighet og kapasitet til fartøy.
  • Søkbar oversikt over havbruksanlegg, servicestasjoner og andre relaterte ressurser langs kysten.
  • Planlegging av tilsyn og vedlikeholdsoppdrag.
  • Integrasjon med eksisterende kvalitets og servicesystemer for rapportering etter utført oppdrag.
  • Rolle- og tilgangsstyring.

 

Anteo AS utvikler bedriftsstøttesystemer til norsk havbruksnæring. Selskapet leverer sanntidsløsninger for overvåkning og varsling av alle aktiviteter som kan påvirke sikkerhet, miljø og effektivitet, og utvikler i tillegg systemer og metodikk for risikoreduserende tiltak.

KB Dykk AS er at av landets raskest voksende serviceselskaper for havbruksnæringen. Selskapet leverer en komplett portefølje av spesialiserte tjenester, inkludert arbeidsdykking, ROV-operasjoner, notvasking, fortøyningsarbeid, slep, frakt og utdyping. KB Dykk har en flåte på ni moderne arbeidsbåter og 40 ansatte.

Frøy Akvaservice AS er et av Norges ledende selskaper innen service til havbruksnæringen. Selskapet er en del av Frøy-konsernet, og er en totalleverandør av servicetjenester som opererer flere typer fartøy for å møte behovene i markedet.

Aquastructures AS leverer sertifiseringstjenester og analyser av utstyr og marine systemer til havbruksnæringen. Selskapet tilbyr ingeniørtjenester, fortøyningsanalyser, lokalitetsundersøkelser, inspeksjons- og ROV tjenester.