Vil utvikle norsk Aquatraz

Det nyetablerte selskapet MNH Produksjon AS har søkt om åtte såkalte utviklingskonsesjoner for å utvikle en semi-lukket merd, med et navn som har klare assosiasjoner til det kjente fengselet Alcatraz.Det er nettstedet Intrafish.no som melder dette i dag. Søknaden om utviklingskonsesjoner ble sendt 4. mars, og har fått navnet Aquatraz – semi-lukket merd. Midt-Norsk Havbruk står bak det nyetablerte MNH Produksjon AS. Daglig leder Tore Holand er foreløpig sparsom med opplysningene om konseptet.

– Vi ønsker ikke å si noe konkret om prosjektet nå, da det gjenstår å søke om det ene patentet som skal benyttes. Men vi kan si at det er veldig fremtidsrettet og vil styrke Norges konkurransefortrinn, sier Holand til Intrafish.

Blant utviklingspartnerne er Sevan Marine, et norsk riggselskap som er kjent for runde lagringsenheter for olje.

– Jeg kan si såpass mye at konseptet vårt ikke er noe offshore, sier Holand til nettstedet.

– Det er gledelig at lokale selskaper viser stor vilje til innovasjon for å oppnå egne og regionale vekstmål, kommenterer daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS.