Trøndelag lytter til Ytre Namdal

Når Trøndelag skal meisle ut sine marine strategier, er det naturlig å lytte til Matregionen.I går lyttet gruppen som arbeider med Trøndelags marine strategier til presentasjoner og innspill fra Matregionen. Blant annet tok styreleder Stig Myhre i Fiskarlaget Midt-Norge opp problemstillinger knyttet til rekruttering til fiskeriene og framtidig tilgang på råstoff.

– Det er viktig at de aktørene som står nærmest og har stor betydning for den framtidige verdiskapinga i Matregionen kommer tett på de som meisler ut de offentlige strategidokumentene, sier daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Her finner du en kort presentasjon av Matregionens egne vekststrategier fram mot 2025. Om du vil, kan du fritt bruke den når du skal presentere vår egen næringsregion.

I tillegg til kommunene og Fiskarlaget, var Rørvik Fisk, Midt-Norsk Havbruk, Salmonor, Sinkaberg-Hansen, Moen Marin og Vital Rørvik invitert til møte med strategiutviklerne. Det var også tilretteleggere i marin sektor, som Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, YNVS, fagskolen, Val videregående skole og NYN.

Viktig dokument for Matregionen

Marin Strategi Trøndelag legger føringer for hvordan det offentlige skal bruke sine virkemidler for å nå Trøndelags vekstmål innen de marine næringene. Strategiene utarbeides av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner i samråd med en rekke kunnskapsmiljøer og virkemidler, blant andre:

  • Sjømat Norge
  • Fiskarlaget Midt-Norge
  • SINTEF Fiskeri og havbruk
  • Innovasjon Norge
  • Fiskeridirektoratet Region Trøndelag
  • Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
  • Mattilsynet Region Midt
  • Kystkommunene i Nord- og Sør-Trøndelag