Matproduksjon i 120

Aldri tidligere har så mange søkt videregående utdanning ved linjene for blågrønn matproduksjon ved Val videregående skole. Den ferske oppsummeringen etter søknadsfristen til videregående opplæring, viser at 120 elever ønsker seg inn på de 60 plassene skolen har å tilby.

– Det er overraskende gode søkertall, og vi er både glade og takknemlige for den fine økningen, sier rektor ved skolen, Kjartan Åsebø til NRK.

Rektor Kjartan Åsebø tror veksten og optimismen i fiskeri- og oppdrettsnæringen er viktig også for skolen hans. Han peker på Matregionens målsettinger i Strategisk næringsplan om å skape 1000 nye arbeidsplasser i Ytre Namdal om noen år .

– Jeg tror fokuset på rekrutteringen til næringen har vært viktig for oss. Næringen er opptatt av dette, og markedsfører seg slik at det er interessant for elevene. De sender ut et signal om at her blir det arbeidsplasser også i årene som kommer, sier rektoren til NRK.

Og elevene som allerede går ved skolen, er svært godt fornøyd med valget.

– Val er en fantastisk skole, og vi får veldig mye bakgrunnskunnskap og teori om det vi skal jobbe med senere, sier Fredrik Dahle Klocke fra Flatanger til NRK.

Synet til sisteårseleven på akvakulturlinja deler også Anja Åsen fra Lierne, som studerer landbruksfag.

– Dette er en kjempebra skole og annerledes enn andre videregående skoler. De ser mer helheten og lærer oss å gå i dybden. Jeg er ikke overrasket over de gode søkertallene, sier hun til NRK.