Ny fellesinnsats for meningsfulle sommerjobber

Fjorårets sommerjobb-samarbeid mellom Nærøy kommune og to av kommunens største arbeidsgivere var en suksess. Nå utvides samarbeidet for å skaffe ungdom mellom 15 og 20 år en meningsfull og identitetsbyggende sommerjobb.Samarbeidet mellom kommunen, SinkabergHansen AS og Moen Marin sørget for at mange nærøyungdommer fikk prøve seg i marin og maritim sektor. Før årets sommerferie utvides ordningen til også å inkludere Vikna kommune, Nils Williksen AS og Emilsen Fisk AS.

– Veldig mange av de som var innom oss i fjor har allerede søkt om sommerjobb i år. Det forteller meg at vi har lykkes i å gi et bilde av mulighetene i marin og maritim sektor, forteller Frode Lauritzen, personalsjef ved SinkabergHansen.

Sår et lite frø
Sistnevnte poeng må for all del ikke undervurderes, mener personalsjefen. For ambisjonen om 1000 nye arbeidsplasser i «blå sektor» i Ytre Namdal fordrer tidlig innsats mot neste generasjons arbeidstakere.

– For mange går gjennom hele grunnskolen og videregående skole uten å høre et kløyva ord om hva vi driver med. Vi har vært for dårlige til å markedsføre oss, sier Lauritzen.

– Kommunene fortjener ros for at de tar et overordnet ansvar for den langsiktige rekrutterings-utfordringen. I kroner og øre er ikke dette et stort prosjekt for noen av partene, men i et markedsføringsperspektiv er dette et kjempeprosjekt, sier Are Brekk, daglig leder ved Moen Marin.

Treffer målgruppen gjennom nytt samarbeid
Nærøy-ordfører Steinar Aspli ser på sin side verdien av at et aktivt næringsliv tar grep for å sikre både arbeidskraft og eget omdømme.

– Vi er svært tilfredse med ordningen. Prosjektet gir flere mennesker mulighet til å prøve seg i arbeidslivet. Videre viser vi fram mulighetene i de delene av næringslivet som det er viktig å rekruttere til. Til sist bidrar sommerjobb-ordninga til viktige retningsvalg når ungdommen skal velge utdannings- og karrierevei. I sum er det snakk om en svært verdifull arbeidserfaring, for alle involverte, oppsummerer Aspli.

Amund Hellesø ser tilsvarende verdier for regionens ungdom og bedrifter. Ordføreren i Vikna ser sommerjobb-prosjektet som starten på noe enda større – det lokale næringslivets fotavtrykk må være tydelig fra «bleiestadiet til mastergrad».

– Skal vi nå målsettingen om 1000 nye ansatte er det ingen tvil om at mye av rekrutteringen må skje lokalt i Nærøy og Vikna. I så måte er prosjektet et såkorn til en tettere kobling mellom kunnskap og næringsliv. På sikt håper jeg at vi kan få til et tettere samarbeid mellom skoler, kommuner og næringsliv, forhåpentligvis med enda flere bedrifter og bransjer representert. Samarbeidet legger allerede til rette for at aktørene snakker sammen om en stor og viktig utfordring.

Jobb med mening, kroner i kassen
De to ytternamdals-kommunene går inn med til sammen 150 000 kroner i sommerjobb-prosjektet, som vil gi arbeid til mange ungdommer fra Nærøy og Vikna mellom 15 og 20 år. Det økonomiske bidraget sørger for at bedriftene kan gi flere ungdommer et tilbud om arbeid i deler av sommerferien. De sommerjobbende ungdommene ansettes direkte i de deltakende bedriftene, som også sørger for givende arbeidsoppgaver og lønn som står i stil med det ansvarsfylte arbeidet. Bedriftene får på sin side vist fram de eventyrlige mulighetene som preger regionen – og flittig avlasting i sommermånedene.

– Vår erfaring er at i hvert fall det ikke er noe å utsette på arbeidsinnsatsen fra ungdommene, avslutter Lauritzen.