Lager egen luseflåte for SkaMik

SkaMik har utviklet en flåte tilpasset sin miljøvennlige, mekaniske avlusningsteknologi.Helgeland Oppdrettsservice server tre foretak; Kvarøy Fiskeoppdrett, Selsøyvik Havbruk og Gifas. I alt sju lokaliteter fra Helgeland og opp til Salten.

Styreleder Alf-Gøran Knutsen i Helgeland Oppdrettsservice – som server i alt sju lokaliteter for Kvarøy Fiskeoppdrett, Selsøyvik Havbruk og Gifas – forteller at serviceselskapet har testet de fleste av dagens ikke-medikamentelle avlusingsteknologier.

– Vår vurdering er at SkaMik leverer best på to helt vesentlige felt: Effekt og kapasitet, melder Knutsen som også er daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Ny selvdrevet flåte

Per i dag har SkaMik produsert omlag 20 maskiner i sine lokaler ved Nærøysundet. Nå lanseres avluseren også installert med en spesialtilpasset flåte på 20 ganger 10 meter.

Refnes Laks i Sør-Trøndelag vil i mai være den første aktøren som tar i bruk den selvdrevne flåten, som har fem hydrauliske trustere, to kraner og eget styrehus.

En av fordelene er at aktøren nå slipper å binde en mer kostbar båt til mekanisk avlusning – samtidig som det blir enkelt å flytte mellom lokalitetene. Og ikke minst; systemet innebærer full oppsamling, slik at ikke en eneste parasitt havner tilbake til sjøen. Daglig leder Geir Skarstad i SkaMik har store forventninger til videreutviklingen.

– Anlegg og flåte blir 100 prosent tilpasset. Det åpner for å utnytte prosessanlegget optimalt. Vårt mål er både 100 prosent effektivitet mot parasitten og høy kapasitet, sier Skarstad.