SkaMik får gode tilbakemeldinger fra næringa og har så langt produsert nær 20 maskiner for miljøvennlig mekanisk avlusing. Daglig leder Geir Skarstad (til venstre) og produksjonslederne Ole Jakob Måøy og Frode Mikalsen (til høyre) er sentrale i produksjon og oppfølging. (Foto: Tom Lysø)

Lager egen luseflåte for SkaMik

SkaMik har utviklet en flåte tilpasset sin miljøvennlige, mekaniske avlusningsteknologi.Helgeland Oppdrettsservice server tre foretak; Kvarøy Fiskeoppdrett, Selsøyvik Havbruk og Gifas. I alt sju lokaliteter fra Helgeland og opp til Salten.

Styreleder Alf-Gøran Knutsen i Helgeland Oppdrettsservice – som server i alt sju lokaliteter for Kvarøy Fiskeoppdrett, Selsøyvik Havbruk og Gifas – forteller at serviceselskapet har testet de fleste av dagens ikke-medikamentelle avlusingsteknologier.

– Vår vurdering er at SkaMik leverer best på to helt vesentlige felt: Effekt og kapasitet, melder Knutsen som også er daglig leder i Kvarøy Fiskeoppdrett.

Ny selvdrevet flåte

Per i dag har SkaMik produsert omlag 20 maskiner i sine lokaler ved Nærøysundet. Nå lanseres avluseren også installert med en spesialtilpasset flåte på 20 ganger 10 meter.

Refnes Laks i Sør-Trøndelag vil i mai være den første aktøren som tar i bruk den selvdrevne flåten, som har fem hydrauliske trustere, to kraner og eget styrehus.

En av fordelene er at aktøren nå slipper å binde en mer kostbar båt til mekanisk avlusning – samtidig som det blir enkelt å flytte mellom lokalitetene. Og ikke minst; systemet innebærer full oppsamling, slik at ikke en eneste parasitt havner tilbake til sjøen. Daglig leder Geir Skarstad i SkaMik har store forventninger til videreutviklingen.

– Anlegg og flåte blir 100 prosent tilpasset. Det åpner for å utnytte prosessanlegget optimalt. Vårt mål er både 100 prosent effektivitet mot parasitten og høy kapasitet, sier Skarstad.