Godt rustet for oljet framtid

I 2015 prosesserte Vital Rørvik om lag 14.000 tonn restråstoff fra laksenæringen. Ni arbeidsplasser er allerede skapt fra det som tidligere ble ansett som avfall. Og fabrikken har kapasitet til å produsere mye mer.Per i dag utnyttes om lag halvparten av kapasiteten i prosessanlegget; som overvåkes og styres fra dette kontrollrommet. Samlet er det ni ansatte ved Vital Rørvik. Foto: Tom Lysø
Per i dag utnyttes om lag halvparten av kapasiteten i prosessanlegget; som overvåkes og styres fra dette kontrollrommet. Samlet er det ni ansatte ved Vital Rørvik. Foto: Tom Lysø

Tilbake i 2011 bevilget Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) knappe 450.000 kroner til oppstart i virksomheten og opplæring av ansatte. I fjor ble passerte Vital Rørvik en omsetning på 37 millioner kroner.

– NYN-støtten var nyttig i forbindelse med den kapitalkrevende etableringen, kommenterer Kristian Melgård, daglig leder ved fabrikken i Stakskardet.

Fra avfall til plussråstoff

Han ser virksomheten som en viktig del av den bærekraftige verdikjeden i Matregionen. Det som for få år siden ble omtalt som slakteavfall, er senere døpt «restråstoff» – og omtales stadig oftere som «plussråstoff». Vital Rørvik tar effektivt hånd om plussråstoffet fra alle de tre lakseslakteriene i regionen – Emilsen Fisk, Nils Williksen og SinkabergHansen.

– Med tanke på framtida avhenger alt av nettopp råstofftilgang. Vi rammes i betydelig grad når det sanksjoneres mot aktørene i regionen og fisk flyttes ut. På den annen side; med jevn og god tilgang på fersk fin restråvare er framtida lys, rapporterer Melgård.

Full av sunt omega-3: FIskeolje fra Matregionen. Foto: Tom Lysø
Full av sunt omega-3: FIskeolje fra Matregionen. Foto: Tom Lysø

Olje og mel

Olje og mel er de to hovedproduktene fra Vital Rørvik. For en liter olje kreves knappe fire kilo slakteavskjær. Melet kommer som følge av effektivt prosessering og tørking.

– Ikke noe av varene som produseres her, går til humant konsum. Mye av laksemelet vi produserer, finner du igjen fôret som hunden og katten din spiser, sier Marit Livik, ansvarlig for internkontroll ved fabrikken.

Kvalitet og verdiskaping

Bruk av plussråstoff fra matproduksjonen er viktig også i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal. Ledelse og ansatte ved Vital Rørvik opplever at de ligger i kjernen av dette.

– Det er vårt ansvar stadig å søke etter metoder for å øke kvaliteten. Målet er å åpne nye markeder og gjennom det øke verdiskapingen. Vi har kapasitet til å prosessere det dobbelt av hva vi gjør i dag, melder en optimistisk daglig leder Kristian Melgård.

Prosessering av råstoff hovedsakelig fra tre lokale lakseslakteri, betyr et vesentlig bidrag til regional verdiskaping. I 2015 ble 14.000 tonn tatt hånd om. Foto: Tom Lysø
Prosessering av råstoff hovedsakelig fra tre lokale lakseslakteri, betyr et vesentlig bidrag til regional verdiskaping. I 2015 ble 14.000 tonn tatt hånd om. Foto: Tom Lysø