Går sammen for mer samarbeid og større slagkraft

Næringsforeningene i Vikna og Nærøy har slått seg sammen til Namdalskysten Næringsforening. Den nye foreningen skal sikre større slagkraft i arbeidet for fortsatt vekst og verdiskaping i regionen.Den nye næringsforeningen organiserer rundt 100 små og store bedrifter i de to nabokommunene. Bedriftene i Namdalskysten Næringsforening sysselsetter til sammen rundt 2500 personer, og representerer en årlig omsetning på flere milliarder kroner.

De samme bedriftene har gjennom Strategisk næringsplan Ytre Namdal (SNP YN) allerede flagget sine ambisjoner for det ytternamdalske næringslivet i den neste tiårsperioden: Bedriftene skal samlet skape 1000 nye arbeidsplasser, noe som innebærer en befolkningsvekst på 2000 personer i Ytre Namdal.

Samstemt om samarbeid
Begge næringsforeningene gikk under gårsdagens historiske stiftelsesmøte enstemmig inn for å danne en ny og felles næringsforening for de to nabokommunene. Paul Ingvar Dekkerhus (Nord Trøndelag Havn Rørvik IKS) ble valgt styreleder i Namdalskysten Næringsforening. Laget kompletteres av Roar Bach (Telenor Norge AS), Tove Anita Torstad (Eidshaug Rederi AS), Kristine Fagerland (Val FoU AS), Anne Grete Eriksen (Kysthotellet Rørvik AS) og Frode Lauritzen (Sinkaberg-Hansen AS).

Jahn Tharaldsen skal stå for den daglige driften av næringsforeningen, som på sikt skal samlokaliseres med NYN.

– Styret representerer bredden i det lokale næringslivet, fra matproduksjon i stor skala, via maritim virksomhet og transport, til handel, tjenesteyting og reiseliv. Jeg er svært tilfreds med å ha et kompetent og brennende engasjert styre i ryggen, sier Tharaldsen.

Staker ut kursen
Den nye næringsforeningen starter nå arbeidet med å utarbeide en strategi for årene fram mot 2020.

PaulIngvarDekkerhus2
Paul Ingvar Dekkerhus er styreleder i nystiftede Namdalskysten Næringsforening.

– Det blir en spennende prosess å være en del av. Timingen for sammenslåingen er god, og en logisk konsekvens av arbeidet med å innfri ambisjonene i Strategisk næringsplan for Ytre Namdal. Det å stå samlet gir oss noen åpenbare fortrinn. Vikna og Nærøy er en sammenhengende nærings- og arbeidsregion der muligheter og behov går på tvers av kommunegrensa.  Mitt håp er at både muligheter og utfordringer for vekst og verdiskaping skal komme bedre til syne ved at vi samles i én organisasjon, sier Paul Ingvar Dekkerhus.

NYN har bidratt med økonomisk støtte til strategiprosessen som nå er fullført med fusjonen.

– Jeg gleder meg over at næringsforeningene nå har samlet kreftene i en ny organisasjon. En felles næringsorganisasjon gir bedriftene en tydeligere rolle, også i dialogen med det offentlige.  Det at næringslivet i fellesskap tar en tydelig posisjon i næringsutviklingen er viktig hvis bedriftene skal innfri sine ambisjoner om vekst og verdiskaping i Ytre Namdal. Dette er også bakgrunnen for at vi har støttet sammenslåingen fullt ut, sier daglig leder Ragnar Sæternes i NYN.