Tommel opp for Kysthavnalliansen

Sjømataktører, transportører, logistikk- og miljøeksperter er enige: Storstilt sjømattransport fra Midt-Norge til Europa på kjøl bør komme i gang raskt. Til og med stortingspolitikerne mener planene til Kysthavnalliansen fortjener å bli realisert.Det viste både foredrag og diskusjoner på Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS sin nasjonale konferanse Blå mat – grønn logistikk i Norveg sist uke. Konferansen samlet store sjømatprodusenter, rederier og transportselskaper i tillegg til stortingspolitikere, Bellona og NHOs toppledelse innen logistikk og transport.

Ubrukte penger på NTP

Konferansen viste at det er tverrpolitisk enighet om viktigheten av å frakte mer gods sjøveien. Både Høyres medlem i Stortingets transportkomité, Helge Orten, og tidligere kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen hyller initiativet fra Kysthavnalliansen om å frakte sjømat til Europa med båt.

– Nå er det bare for regjeringen å komme til Stortinget, med forslag som oppfyller kystdelen av gjeldende Nasjonalt Transportplan, sier Berg-Hansen.

Du kan se hele konferansen på webTV ved å klikke på filmen over.

Konferansier Torkil Marsdal Hanssen i dialog med adm.dir Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt og direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport. Foto: Eystein Fiskum Hansvik
Konferansier Torkil Marsdal Hanssen i dialog med adm.dir Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt og direktør Erling Sæther i NHO Logistikk og Transport. Foto: Eystein Fiskum Hansvik

Direktør for næringspolitikk og miljø i NHO Logistikk og Transport, Erling Sæther, roser også initiativet. Han beklager sterkt at sjøtransporttiltakene er beskjedne i forhold til de 3 milliarder kronene til overføringstiltak for sjøtransport som ligger i gjeldende NTP.

– Det er ikke benyttet noe av disse midlene til nå. Forslaget er halvert i forhold til gjeldende plan med til sammen 1,2 milliarder kroner. Er dette en satsing på sjøtransport? Neppe, i alle fall ikke i forhold til hva Stortinget vedtok for tre år siden, sier Sæther.

Samsvarer med regjeringens mål

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS har aktivt vært med i utviklingen av Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og bidrar også med utviklingsstøtte. Medlem av Stortingets transportkomité, Helge Orten (H), understreket på konferansen det positive initiativet med å løse sjømatutfordringene i Midt-Norge gjennom havnesamarbeid.

– Det er regjeringens mål at så mye gods som mulig skal gå sjøveien eller på bane, sier Orten.

Carsten Steffensen er direktør i danske Blue Water Shipping.
Carsten Steffensen er direktør i danske Blue Water Shipping. Foto: Eystein Fiskum Hansvik

På Hitra er det allerede etablert et nytt havneanlegg på Hitra med RoRo-fasiliteter. I 2017 er et tilsvarende anlegg ferdigstilt på nye Kråkøya havne- og industriområde nord for Rørvik. Det danske rederiet Blue Water Shipping har båt stående klar. Den nye logistikkløsningen innebærer at fortolling og annet papirarbeid gjøres ved utskipingshavnen. Deretter legger laksen ut på en 37 timer lang seilas fra Rørvik, via Hitra, til Hirtshals i Danmark.

Lerøy: Viktig for oss, for miljøet og trafikksikkerheten

– Det er viktig for sjømatnæringa at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasitet til å håndtere framtidig vekst, sa tidligere kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg-Hansen på konferansen.

Det støttes også av administrerende direktør Sven Amund Fjeldvær i oppdrettskjempen Lerøy Midt.

– Hvis vekstmålene skal realiseres, er vi helt avhengige av å få på plass nye transportløsninger som er bærekraftige for et allerede sprengt veinett, for miljøet og for trafikksikkerheten, sier Fjeldvær.

 

Tidligere kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen i dialog med styreleder Oddvar Bakke i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.
Tidligere kyst- og fiskeriminister Lisbeth Berg Hansen i dialog med styreleder Oddvar Bakke i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS. Foto: Eystein Fiskum Hansvik