Vi tror på ungdommen

Ung Blå Biz er navnet på pilotprosjektet som kan bidra til flere jobber og større ringvirkninger på land fra den omfattende havbruksvirksomheten rundt Leka. Øykommunen kan bli modell for andre næringsfattige oppdrettskommuner.– Vi må få ungdommene til å skjønne hvilke muligheter blå sektor har, sier ordfører Per Helge Johansen i Leka kommune til Namdalsavisa. Mandag møtte han sine nye partnere i næringsutvikling; Marine Harvest og Midt-Norsk Havbruk, to av tre selskaper med betydelig lakseproduksjon i øykommunens havområder.

– Likevel er det begrenset landaktivitet på Leka i forbindelse med havbruk. Det vil vi gjøre noe med, sier daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

NYN har tatt initiativ til et fellesprosjekt mellom havbruksnæringen og kommunen. Til tross for stor lakseproduksjon i Lekas kystområder, er det i dag lite avledet virksomhet og verdiskaping på land. Men for miljø- og myndighetskoordinator i Marine Harvest region nord, Are A. Moe, er Leka-samfunnet like viktig som andre kystsamfunn som åpner opp sin blå åker.

– Leka kommune har lagt utrolig godt til rette for akvakultur. Dette har vært en viktig forutsetning for mange av arbeidsplassene som i dag finnes i Rørvik og resten av regionen, sier Moe.

– For å sikre oss stabil og dyktig arbeidskraft, er det viktig for oss at de ansatte kan komme hjem til og være nær sine familier hver dag. Da er det selvfølgelig viktig at de ansatte og familien kan bo i et samfunn der de får det de trenger, både av tjenester og aktivitetstilbud, mener Moe.

Ung Blå Biz-prosjektet retter fokus mot ungdom. Det er de som har framtiden for seg, og som kan bli gode arbeidstakere, gründere og utviklere.

– Hvis ikke ungdommen og samfunnet ellers kjenner til næringa, er det ingen som søker den vegen heller. Vi må synliggjøre mulighetene for hele Lekas befolkning, sier Sæternes.

 I tillegg til NYN, Leka kommune og oppdrettsselskapene, får også Nord-Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge roller i prosjektet. Pilotsatsingen – som kan danne modell for andre næringsfattige kystkommuner – blir utviklet av Val FoU AS.