Trusselen ingen snakker om

Torsdag 3. mars møtes aktører fra sjømatnæringen i Midt-Norge, eksperter innen logistikk og bærekraft og politikere for å drøfte en lite omtalt utfordring: Hvordan sikre landets største vekstnæring tilstrekkelig transportkapasitet i fremtiden? Regionens næringsliv er også invitert.Mens det politiske fokuset ensidig rettes mot havbruksnæringens hovedfiende i dag, lakselusa, diskuteres fremtidens kanskje største trussel mot vekst i sjømatnæringen i forbausende liten grad: Hvordan skal vi få fraktet all sjømaten til markedet?

I dag eksporterer Norge 36 millioner sjømatmåltider. I 2050 kan tallet ha vokst til 192 millioner måltider. Hver eneste dag. Volumveksten i sjømatnæringen går allerede raskere enn utbyggingen av vegnettet.

– Bæreevnen er allerede passert flere steder, konstaterer regiondirektør Roar Melum i Norsk Lastebileierforbund i Trøndelag.

Han er blant støttespillerne til det midtnorske initiativet til å teste ut eksport av fersk sjømat til Europa med båt. Torsdag 3. mars presenterer direktøren for den internasjonale transportøren Bluewater Shipping, Carsten Steffensen, tall og seilingsplaner på konferansen Blå mat – grønn logistikk i Rørvik. Hit kommer også representanter for sjømatnæringen, eksperter på logistikk, miljøorganisasjonen Bellona og politikere for å diskutere hvordan man kan sikre sjømatnæringen tilstrekkelig transportkapasitet i fremtiden.

Påmeldingsfrist er 25. februar, og regionalt næringsliv oppfordres til å delta.Du finner lenke til online påmelding nederst i saken.

Blant foredragsholderne finner du

 • Lerøy: Enten konsernsjef havbruk i Lerøy Seafood Group ASA, Stig Nilsen, eller adm.dir i Lerøy Midt AS, Sven Amund Fjeldvær
 • Knut A. Hjelt, regiondirektør, Sjømat Norge
 • Carsten Steffensen, direktør Bluewater Shipping (DK)
 • Erling Sæther, direktør for næringspolitikk og miljø, NHO logistikk & transport
 • Lisbeth Berg-Hansen, stortingspolitiker/tidligere fiskeri- og kystminister
 • Harald Tronstad, regiondirektør Kystverket
 • Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver skipsfart, Bellona
 • Merethe Storødegård, direktør NHO Trøndelag
 • Roar Melum, regiondirektør Norges Lastebileier-forbund
 • Kysthavnalliansen

Tilrettelegging for miljøvennlig og energieffektiv transport av sjømat krever nasjonal koordinering. Konferansen retter seg derfor mot både sjømat- og transportaktører, politikere og myndigheter, miljøorganisasjoner og forskere.

– Det er viktig for sjømatnæringen at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasiteter til å håndtere fremtidig vekst, sier stortingsrepresentant og tidligere fiskeriminister, Lisbeth Berg-Hansen (Ap).

Temaer som konferansen belyser

 • Volumer og vekstambisjoner i havbruksnæringen
 • Hvor viktig er miljøet for sjømatprodusenten?
 • Sjø og land – hand i hand? Behov for nye logistikkløsninger
 • Kysthavner gir både bedre tilbud og lavere utslipp
 • Midt-Norge investerer for grønnere logistikk
 • Transportløsninger for sjømateksport på kjøl
 • Er grønne løsninger også business?

Om «Blå mat – grønn logistikk»

Mer info på www.skreifestivalen.no/program/blagronnlogistikk/

Presse er hjertelig velkommen.