SinkabergHansen en av tre bak gigantisk utviklingssøknad

SinkabergHansen er en av tre eiere bak selskap Atlantis Subsea Farming, som vil utvikle nedsenkbare oppdrettsanlegg. De søker nå om hele seks utviklingstillatelser.Bak selskapet Atlantis Subsea Farming, står AKVA group, Egersund Net og SinkabergHansen. Det nye selskapet søker nå myndighetene om seks utviklingstillatelser, for å drive storskala utvikling og testing av teknologi for nedsenkbare oppdrettsanlegg på eksponerte lokaliteter.

Ragnar Sæternes (2)
Ragnar Sæternes.

Spennende og ambisiøst

Daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) IKS ser Atlantis-prosjektet som både spennende og ambisiøst.

– Det viser at SinkabergHansen, som representant for aktørene i Matregionen, jobber hardt mot målene vi har satt oss i Ytre Namdal om å være blant de ledende innen bærekraftig innovasjon. At ledende utstyrsleverandører som AKVA group og Egersund Net velger SinkabergHansen som samarbeidspartner i dette prosjektet, viser også hvilken posisjon selskapet har nasjonalt, sier daglig leder Ragnar Sæternes i NYN IKS.

Arbeidet med Atlantis har pågått siden sommeren 2014. Det fremste av kompetanse i de tre selskapene er involvert i utviklingsarbeidet. De lukkede og nedsenkbare merdene skal bidra til bedre og mer bærekraftig utnyttelse av dagens lokaliteter, samt åpne for å ta i bruk eksponerte lokaliteter i større utstrekning enn i dag.

Sterkt FoU-samarbeid

I tillegg ønsker en også å oppnå gevinster på både produksjonseffektivitet og fiskevelferd. Tanken er at et nedsenket anlegg vil være vesentlig mindre eksponert for miljømessige og fysiske overflatepåvirkninger. I storskalaforsøk skal det legges vekt på objektiv tredjeparts dokumentasjon av fiskevelferd, produksjonseffektivitet og teknologiske egenskaper, samt HMS for de ansatte. Risikoen i prosjektet vurderes som høy. Svein-Gustav Sinkaberg sier at SinkabergHansen verdsetter å være en del av det aktuelle samarbeidet.

– AKVA group og Egersund Net er ledende aktører på sine felt. Prosjektet kan lede til interessante nyvinninger, samtidig som det åpner for å koble på utviklingsarbeid som alt er godt i gang i det samarbeidende fagmiljøet lokalt, sier Sinkaberg – som konkret viser utvikling av AKVA Subsea Feeder undervannsfôring i nært samarbeid med Nærøysund Aquaservice.

Samtidig som Atlantis vil representere et innovasjonsløft, er målsettingen at konseptet skal gi kostnader på et nivå som bidrar til styrket konkurransekraft. En realisering av Atlantis vil kunne bidra til økt verdiskaping, samt at teknologien og driftsmetodikken tas i bruk relativt raskt.