Innovasjonsfabrikken er i drift

Velkommen til «Innovasjonsfabrikken», lærings- og utviklingsarenaen som samler solide aktører og kompetanse fra både Namdals- og Helgelandskysten. Fabrikken skal teste ut nye digitale tjenester og produkter.Bakgrunnen for Innovasjonsfabrikken er Velferdskonferansen 2015 i regi av Telenor og Brønnøysundregistrene. Intensjonsavtalen, signert av tidligere toppsjef Jon Fredrik Baksaas og dagens registerdirektør Lars Peder Brekk, la et konkret grunnlag.

Vikna Næringsforening eier «Innovasjonsfabrikken», mens Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) IKS er med som faglig ressurs – samt at selskapet også finansierer deler av arbeidet. Telenor Norge og Brønnøysundregistrene er fortsatt sentrale deltakere i utviklingen av forretningsmodelle sammen med regionale aktører og Innovasjon Norge.

Sentrale aktører i Innovasjonsfabrikken samlet i Rørvik. Fra venstre Edvard Pedersen (Br.sundreg.), Bjørn Ola Holm (Telenor), Ann-Christine Nybacka og Frode Granås (begge Br.sundreg.), Lars Erik Jørgenvåg og Linn Merethe Kvernland (begge Innovasjon Norge), Ingvild Hagen (Metier) og Helge Bremnes (Møreforskning). (Foto: Tom Lysø)
Sentrale aktører i Innovasjonsfabrikken samlet i Rørvik. Fra venstre Edvard Pedersen (Br.sundreg.), Bjørn Ola Holm (Telenor), Ann-Christine Nybacka og Frode Granås (begge Br.sundreg.), Lars Erik Jørgenvåg og Linn Merethe Kvernland (begge Innovasjon Norge), Ingvild Hagen (Metier) og Helge Bremnes (Møreforskning). (Foto: Tom Lysø)

For å gjennomføre en samfunnsøkonomisk analyse av de digitale tjenestene det jobbes med, er Møreforskning og prosjektekspertisen Metier leid inn av Brønnøysundregistrene.

Tjenester på ulike nivå

Avdelingsleder Bjørn Ola Holm i Telenor har mange års fartstid i teknologiintensiv forretningsmessig tjenesteyting. Han applauderer Innovasjonsfabrikken.

– Vi ser konturene av nyskaping på flere interessante felt, framholder direktør Lars Peder Brekk (til venstre) i Brønnøysundregistrene. Også daglig leder Jahn Tharaldsen i Vikna Næringsforening og avdelingsleder Bjørn Ola Holm (til høyre) i Telenor har klare forventninger til Innovasjonsfabrikken. (Foto: Tom Lysø).
– Vi ser konturene av nyskaping på flere interessante felt, framholder direktør Lars Peder Brekk (til venstre) i Brønnøysundregistrene. Også daglig leder Jahn Tharaldsen i Vikna Næringsforening og avdelingsleder Bjørn Ola Holm (til høyre) i Telenor har klare forventninger til Innovasjonsfabrikken. (Foto: Tom Lysø).

– Det vi snakker om er nye digitale tjenester på ulike nivå. Også nasjonalt; både innenfor privat- og offentlig sektor. I utgangspunktet er Brønnøysundregistrene en svært interessant aktør, med omfattende informasjon om brukere som det kan utvikles gode tjenester overfor, sier Holm.

Fellesnevner for både Telenor og «registrene» er at begge er lokalisert i en distriktsregion, samt at de bærer med seg stor kompetanse og kunnskap om drift.

Innovasjon Norge har stilt seg positivt til arbeidet, og per i dag jobbes det med en håndfull konkrete «caser» hvor lokale bedrifter og ekspertise er engasjert og utfordres. Fagområdene som det opereres innenfor er ulike: Utdanning, rådgivning/problemløsning og servicerettede tjenester.

Arena for å utvikle og teste

– I «Innovasjonsfabrikken» kan deltakerne utvikle og teste ideer, innhente nødvendig metodikk og komme i kontakt med aktuelle partnere og aktører, sier daglig leder Jahn Tharaldsen i Vikna næringsforening.

Gjeldshjelp, lakselus, turistprosjekt, digital opplæring og velferdsteknologi er blant ideene som det i dag jobbes med. Både Tharaldsen og Bjørn Ola Holm trekker fram konsulent Ivar Pedersen fra Norigon Digital som en viktig medspiller.

– Pedersen har lang erfaring med å lage slike løsninger som vi er på jakt etter, og gjør mye av det operative arbeidet. I sum har vi etablert en arena for utvikling som vi håper og tror kan gi flere interessante forstudier og prosjektplaner innenfor kort tidshorisont, framholder Holm.

 – Store og små skal med!

Direktør Lars Peder Brekk i Brønnøysundregistrene er entusiastisk rundt mulighetene knyttet til «Innovasjonsfabrikken». Økt bruk av åpne data er ønsket, fra flere sider.

– Nytt målområde og spisset strategi for Brønnøysundregistrene er verdiskaping på grunnlag av vår kunnskap og våre åpne data. Og ikke minst er det interessant å holde døra åpen for både store og små partnere i mulige nye samarbeid, sier Lars Peder Brekk.

Utvikling og erfaring så langt med «fabrikken» karakteriserer han som lovende – og ser i første omgang konturene av nyskaping på nye arenaer både på Sør-Helgeland og nedover mot Rørvik og Nord-Trøndelag.