God grunn til å reise til Steinkjer

Matregionen bør være godt representert på konferansen Bioøkonomi – vårt nye industrieventyr, som arrangeres ved Nord universitet i Steinkjer 13. april 2016.Prosjektkoordinator Ragnar Sæternes, NYN IKS.
Ragnar Sæternes mener det er god grunn til å ta turen til Steinkjer 13. april,

Ytre Namdal har for lengst definert seg inn i bioøkonomien. For Matregionen er det spesielt interessant at konferansen ser på potensialene for verdiskaping basert på både grønne og blå bioressurser.

– Der mange snakker om adskilte verdikjeder i landbruk, sjømat eller skogbruk, er Ytre Namdal uløselig knyttet til både land og sjø. Vi ser et tilnærmet uendelig innovasjonsrom i skjæringspunktet mellom blå og grønn sektor, sier daglig leder Ragnar Sæternes i kronikken Vår blågrønne bioøkonomi.

Vel verdt en tur til Steinkjer

Konferansen har en rekke interessante innledere:

  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF
  • Nils Vagstad, forskningssjef i NIBIO
  • Marit Aursand, forskningsdirektør i SINTEF Fiskeri og havbruk AS
  • Kirsti Anker-Nilssen, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd
  • Inger Solberg, bærekraftdirektør i Innovasjon Norge
  • Knut Røflo, adm. direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling
  • Margareth Øverland, senterleder ved Foods of Norway, NMBU
  • Aasmund Bunkholt, daglig leder i Trefokus AS

Dette følges opp med tre miniseminarer, og diskusjoner med næringsliv og fagmiljø.
Detaljert program legges ut nærmere konferansen.

NYN oppfordrer både næringsliv og kommuner i Ytre Namdal til å delta. Påmelding finner du her. Påmeldingsfrist er 6. april.

Konferansen arrangeres av Innovasjon Norge,Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune,Nord universitet, Sparebank1SMN og Norges forskningsråd.