SSR sentral i stor EU-øvelse

Sikkerhetssenteret Rørvik AS er eneste norske aktør i et nytt EU-finansiert prosjekt; Sea Traffic Management (STM). I neste uke avvikles en stor simulatorbasert sjøredningsøvelse, hvor fem av totalt 13 deltakende fartøyer bemannes fra Rørvik. I kontrollrommet er de ansvarlige ved Sikkerhetssenteret Rørvik klare til neste ukes storøvelse. Fra venstre simulatoransvarlig Thomas Edvardsen, lærer/instruktør Ivan Kvalø, prosjektleder Bård Godager og daglig leder Svein Gåsvær. (Foto: Tom Lysø).
I kontrollrommet er de ansvarlige ved Sikkerhetssenteret Rørvik klare til neste ukes storøvelse. Fra venstre simulatoransvarlig Thomas Edvardsen, lærer/instruktør Ivan Kvalø, prosjektleder Bård Godager og daglig leder Svein Gåsvær. (Foto: Tom Lysø).

– Den omfattende Search and Rescue-øvelsen (SAR) er lagt til Kattegat, og kan sees som en forløper til det nye STM-prosjektet, og styrker den faglige utviklingen hos oss, melder daglig leder Svein Gåsvær ved Sikkerhetssenteret Rørvik (SSR) AS.

Tre dager i neste uke vil navigering, radiokommunikasjon og interaksjon på havet i tilknytning til en simulert hendelse skje i sanntid via et europeisk nettverk av simulatorer bemannet av profesjonelle sjøfolk. SSR i Vikna har oppnådd en betydelig posisjon.

Avgangselever ved nautisk linje på Ytre Namdal Fagskole, lokalisert i tilknytning til SSR, vil i stor grad bemanne de fem skipsbroene. Fagskolen ser øvelsen som et godt supplement og praktisk erfaring i tilknytning til ordinær læreplan.

Startet med «Mona Lisa»

Opptakten til de nye engasjementene for Rørvik-miljøet skjedde via en annen internasjonal fellesarena: Prosjektet Mona Lisa 2.0. Det store europeisk nettverket av skipssimulatorer ble etablert gjennom dette prosjektet.

Sikkerhetssenteret Rørvik har investert mange millioner i simulatoranlegget som nå inngår i European Maritime Simulator Network (EMSN). Målet er å utvikle EMSN til et globalt nettverk.

EMSN nyttes i SAR-øvelsen kommende uke. Fra svensk side stiller Swedish Maritime Administration med tre skipsbroer og rollen som den svenske sjø- og flyredningssentralen (JRCC). Svenskene bemanner fem skipsbroer, Aboa Mare i Finland kjører tre skip. Fra Sikkerhetssenteret i Rørvik kjøres fem skipsbroer; to oljetankere og tre supply-skip.

Blir med over i STM

Prosjektleder Bård Godager framholder at SSR over tid er tilført mye erfaring og internasjonale kontakter. Sammen med simulatoransvarlig Thomas Edvardsen og lærer/instruktør Ivan Kvalø skal Godager tre dager til uka sørge for at sjøbefal og elever bemanner og opererer de aktuelle fartøyene.

– Alle svenske og finske deltakere i neste ukes SAR-øvelse blir også med i STM-prosjektet som vil pågå til utgangen av 2018. For oss i Rørvik blir STM en meget verdifull videreføring. Over tid er Sikkerhetssenteret tilført mye erfaring og internasjonale kontakter. I det nye STM-prosjektet blir også praktisk nytte ved utdanning av nye sjøoffiserer er et vesentlig poeng, framholder prosjektleder Bård Godager.

– Våre deltakere, enten det er snakk om ferdig utdannede sjøoffiserer eller elever, vil gjennom disse øvelsene få meget verdifull erfaring. Både i språk og de prosedyrer som gjelder i internasjonalt farvann ved bestemte hendelser og operasjoner, sier daglig leder Svein Gåsvær.