Blått forskningsfond i YN

Sjømatnæringens viktigste finansieringsinstrument for forskning og utvikling har denne uka besøkt matregionen Ytre Namdal.Forskning og utvikling (FoU) er sentralt for norsk sjømatnæring og matregionen Ytre Namdal. Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er en av de viktigste finansieringskildene for FoU i sjømatnæringen, og denne uka har de brukt to dager i Ytre Namdal.

Her har de besøkt oppdrettsaktører, Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Val FoU, samt flere leverandørbedrifter til sjømatnæringen. FHF har i tillegg til å diskutere konkrete FoU-prosjekter, fått førstehånds kjennskap til problemstillinger og en rekke idéer og tidligfaseprosjekter som i dag kjennetegner ytternamdalsk næringsliv.

 

Dette er FHF

FHF skal skape merverdier for sjømatnæringen gjennom næringsrettet forskning og utvikling.

FHF er et offentlig forvaltningsorgan underlagt Nærings- og fiskeridepartementet fra 01.01.2014, og finansieres 100 % av næringen selv gjennom en FoU-avgift på eksporten av all sjømat på 0,3 %.