Banken fornyer tilliten til NYN

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) er et viktig verktøy for at Ytre Namdal skal nå ambisiøse vekstmål, mener Sparebank1 SMN, som gir 125 000 kroner i støtte til selskapet.Sparebank1 SMN var en av de finansielle medspillerne da Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) ble etablert for å lede det ekstraordinære næringsutviklingsarbeidet i Ytre Namdal perioden 2010 – 2015. Fra 2016 skal selskapet videreføres i ny driftsform.

– NYN har vært viktig for å skape vekst i Ytre Namdal. Selskapet har bidratt til å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser, og har i samme periode bygd opp solid kompetanse og et nettverk som vi ser verdien av å utvikle videre. Derfor er det viktig at NYN får anledning til å fortsette arbeidet, ikke minst i møte med utfordringene som regionen står ovenfor, sier Beate Skillingstad, banksjef i Sparebank1 SMN i Ytre Namdal.

Banken bevilget nylig 125 000 kroner i støtte til NYN.

 NYN er et interkommunalt selskap eid av kommunene Leka, Nærøy og Vikna. Selskapet har siden etableringen i 2010 jobbet for etablering av nye og lønnsomme arbeidsplasser, styrket verdiskaping og positiv befolkningsutvikling i hele regionen. Konklusjonen etter fem års omstillingsarbeid er at NYN i stor grad har oppfylt eiernes ambisjoner for næringsarbeidet i Ytre Namdal.

Fra og med i år skal NYN videreføres i en ny form. «Nye NYN» skal fortsatt være eid av kommunene i Ytre Namdal, og selskapet skal i årene som kommer forvalte den felles strategiske næringsplanen som er utarbeidet for kommunene. Næringsplanen slår fast at Ytre Namdal er en bærekraftig blågrønn matregion hvor matproduksjonen skal mer enn dobles i årene fram mot 2025. I samme periode skapes det 1000 nye jobber.

 – Som finansiell samarbeidspartner for store deler av næringslivet i Ytre Namdal er det naturlig for oss å bidra til at NYN trer inn i en ny rolle, sier Skillingstad, som understreker at støtten også er et bidrag til økt offentlig støtte til NYN.

– Klarer man å skaffe til veie 250 000 i ekstern kapital, vil det offentlige stille med ytterligere én million kroner, avslutter Skillingstad