Ytternamdalske bønder er viktige for Norge

Nordtrønderske bønder står for hele 12 prosent av den samlede melkeproduksjonen i Norge. Bare Rogaland produserer flere liter i Norge.Gunnar Nossum fra Trøndelag Forskning og Utvikling er klar og tydelig: Nordtrøndersk landbruk, spesielt melkeproduksjon, er svært viktig i nasjonal sammenheng.

– Men næringa har behov for store investeringer for å nå målet om økt matproduksjon, og mange melkeprodusenter sliter med motivasjonen for videre drift, sa Nossum under Sparebank1 Midt-Norges julelunsj for egen ledelse og landbrukskunder.

Melk er størst

I sitt foredrag viste Nossum at to tredjedeler av landbruksarealet i Nord-Trøndelag brukes til produksjon av grovfôr. Melkeproduksjonen er den klart største og viktigste volumproduksjonen i fylket. Melkebønder i Ytre Namdal produserer årlig over 23.000 tonn.

– I de siste ti årene har vi sett en kraftig nedgang i antall bruk, mens produksjonen holder seg relativt stabil. Men det er et uttalt politisk mål at den skal økes, sier Gunnar Nossum til tfou.no.

Nossum har gjennom en årrekke gjennomført spørreundersøkelser til alle de store landbruksnæringene i fylket. Undersøkelsen til samtlige melkeprodusenter i 2010 skal nå gjentas på nyåret 2016, og både oppdragsgiver hos Fylkesmannen og forskeren er spent på resultatene.