Må bære hele PD-byrden

Oppdretterne i Nord-Trøndelag vil ikke være PD-buffer for hele laksenæringen, og føler at de må bære byrden for at Nord-Norge skal forbli PD-fritt.Det skriver Intrafish.no, som refererer til et felles brev fra Emilsen Fisk, Midt-Norsk Havbruk, SalmoNor, Sinkaberg-Hansen, Val videregående skole og Bjørøya Fiskeoppdrett.

Mattilsynet har innført en PD-sone med et tydelig skille på fylkesgensa mellom Nord- og Sør-Trøndelag. Nord for fylkesgrensa skal det ikke forekomme PD, og Mattilsynet pålegger gjerne utslakting i anlegg der sykdommen påvises.

Selskapene mener konsekvensene av myndighetenes innføring av PD-sonen blir for store, både for den enkelte oppdretter, næringen og samfunnet. Samtidig er de usikre på om det strenge regelverket faktisk klarer å stanse utbredelsen av PD, som er tillatt sør for Nord-Trøndelag.

– Det å miste store deler av produksjonen og omsetningen vil, om selskapene overlever, gå ut over evnen til reinvestering i lokalsamfunnet både direkte og indirekte, skriver selskapene.

De mener det ikke er et reelt alternativ å flytte PD-fisk sørover. Det er allerede tett mellom anleggene i Sør-Trøndelag. Små selskaper har ikke lokaliteter å låne ut, og store selskaper velger å ha sine ledige lokaliteter i beredskap. SalmoNor erfarte dette da de fikk påvist PD i 2014, og måtte flytte fisken helt til Møre og Romsdal.