Tilbyr grønn voksenutdanning

Val videregående skole og Mære landbruksskole har inngått et samarbeid om å tilby voksenopplæringskurs i naturbruk.Storparten av undervisninga vil foregå på kveldstid, med en fast undervisningskveld per uke. I tillegg blir det noen heldager med bl.a. gartner- eller landbrukspraksis. Praksisen vil foregå på Val, mens undervisninga delvis vil foregå via direkteoverføring på nett. Det er også mulig å følge undervisninga via internett hjemmefra.
Kursstart i slutten av september. Søknadsfrist er 1. mars.