Sjømateksport doblet på 10 år – haster med ny transportløsning

Norge eksporterte sjømat for 74,5 milliarder kroner i 2015. Det er 8 prosent, eller 5,8 milliarder kroner, mer enn i rekordåret 2014. – Det blir stadig viktigere å få på plass lakseeksport på kjøl, mener NYN.Norge eksporterte laks og ørret for 50 milliarder kroner i 2015. Dette er en rekordstor eksportverdi med en økning på over 8 prosent eller 3,9 milliarder kroner, ifølge tallene fra Norges sjømatråd.

– At veksten i norsk sjømateksport fortsetter, er godt nytt for Ytre Namdal. Utviklingen i det europeiske markedet for fersk sjømat gjør det viktigere enn noen gang å få realisert lakseeksport på kjøl fra Kråkøya, sier daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS.

Over 60 prosent av sjømateksporten er ferske produkter, og andelen ferske produkter øker. EU tar imot 67 prosent av den totale sjømateksporten og er det desidert viktigste markedet for norsk sjømatnæring.

Norge eksporterte torskefisk for 13 milliarder kroner i 2015. Det er også rekord og en økning på 8 prosent, eller i underkant av 1 milliard kroner. I tråd med reduserte kvoter, gikk eksportvolumet for torskefisk ned 13 prosent.

Norge eksporterte klippfisk for 4 milliarder kroner og ferske torskefiskprodukter for 2,8 milliarder kroner i 2015.

– Norge har aldri tidligere eksportert klippfisk og ferske torskefiskprodukter for så høye verdier som i 2015. Næringens økte kvalitetsfokus og målrettet markedsarbeid har ført til etterspørselvekst for disse produktene, sier Martinussen.

 

Våre viktigste eksportmarkeder

I 2015 eksporterte Norge sjømat til 143 land. Av disse er Polen det største enkeltmarkedet, og utgjør 6,9 milliarder kroner i 2015. Danmark er norsk sjømats nest største marked, og er i likhet med Polen et viktig marked for bearbeiding og transitt. Norsk eksport til Danmark var på 6,4 milliarder kroner i 2015, en økning på 1,4 milliarder kroner eller 27 prosent fra året før. Dette gjør også Danmark til vårt største vekstmarked i 2015.