Nå kan du studere praktisk bedriftsledelse i Namdalen

Nytt studietilbud med relevant påfyll for bedrifter i Ytre Namdal.Vil du lære mer om hvordan organisasjoner og deres måte å fungere på kan utnyttes i praktisk arbeid? Er du leder eller mellomleder i en bedrift og vil utvikle din beredskap for det daglige arbeidet som leder? Trenger du faglig påfyll innen temaene ledelse, strategi og økonomistyring?

Ønsker du i tillegg å studere nært der du bor og arbeider?

Da bør du melde deg på studiet i praktisk bedriftsledelse. Studieprogrammet er utviklet gjennom prosjektet «Kompetanseutvikling Namdal» (Namsos Næringsforening, Namsos Industriforening, Skogmo Industripark) og gjennomføres i samarbeid med Utviklingskontoret i Midtre Namdal og Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

Studiet er samlingsbasert, og legger vekt på nettverksbygging og erfaringsutveksling. I løpet av studiet løser du oppgaver som er relevante for egen bedrift og lokalmiljø.

Nord Universitet står for det faglige innholdet i studiet. Første studiesamling går av stabelen på Heia gjestegård 16. februar. Ytterligere tre samlinger skal gjennomføres før eksamen avholdes i mai. Fullført eksamen gir 10 studiepoeng.

Du kan lese mer om studiet i vedlagte informasjonsskriv. Påmeldingsfrist: 1. februar.

Info-ark-4 Praktisk bedriftsledelse 2016