Vi bør få virkemidler som virker

Verdiskapingen og utviklingen i distriktsnæringene øker, til tross for stadig større avstand til virkemidler og spisskompetanse. Ytre Namdal har denne uka diskutert konkrete løsninger og prosjekter med nasjonale myndigheter og politikere.– Landets spiskammer fortjener politisk oppmerksomhet som blågrønt kraftsenter i bioøkonomien. Men fortsatt er det for lang avstand fra kunnskap og virkemidler til verdiskapernes behov.

- Det hjelper lite med en mer miljøvennlig båt, dersom ingen vil bruke den, sier Ragnar Sæternes. Foto: Tom Lysø
– Det hjelper lite med en mer miljøvennlig båt, dersom ingen vil bruke den, sier Ragnar Sæternes. Foto: Tom Lysø

Det sa daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal (NYN) IKS, da han i går møtte trøndelagsbenken på Stortinget under Trøndelagsmøtet 2016.

Virkemidler må virke…

Samtidig møtte havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS, Kysthavnalliansen og lastebileierforbundet statssekretær Reynir Jóhannesson (FrP) i Samferdselsdepartementet i Oslo. Her presenterte de sitt prosjekt for sjøtransport av fersk laks til Europa. Prosjektet kan redusere antall sørgående laksetrailere fra Trøndelag med minimum 13.000 i året.

– Eksport av sjømat har potensial til å revolusjonere norske investeringer i infrastruktur. Men vi trenger politisk vilje til omstilling og nytenkning, sa Sæternes, og etterlyste økonomiske virkemidler som stimulerer volumvekst for gods på sjø.

– Pris og tidsfaktor er utløsende for skiftet, ikke teknologi. Det hjelper lite med en mer miljøvennlig båt, dersom ingen vil bruke den, framholdt Sæternes.

Avventende positiv

I Oslo kunne ikke statssekretær Reynir Jóhannesson love pengestøtte eller subsidier nå. Han er redd for konkurransevridning til øvrige bransjer i Europa. Jóhannesson er imidlertid positiv til et pilotprosjekt.

– Fra departementshold skal vi så langt det er mulig bidra til å redusere risikoen ved dette prosjektet, sier statssekretæren til Mtlogistikk.

I møtet med de trønderske stortingspolitikerne uttalte NYN sin bekymring for tallmaterialet som Kystverket nå legger til grunn i arbeidet med ny Nasjonalt Transportplan (NTP).

– Mengden fersk laks og ørret som eksporteres fra Nord-Trøndelag er vesentlig høyere enn det som legges til grunn i viktige rapporter fra Senter for Innovasjon og bedriftsøkonomi (Sib), sa Sæternes, og viste til at rapporten avviker betydelig fra SSBs statistikker.

Trenger ikke flere festtaler

Disse størrelsene er viktige for det arbeidet som gjøres for eksport av fersk sjømat fra Midt-Norge på kjøl. Havnedirektør Dekkerhus sitt budskap til politikerne er tydelig.

– Det er på høy tid at politiske festtaler om gods på kjøl blir realpolitikk!

Ragnar Sæternes (fra venstre), Sigurd Bjørgo (Sør-Trøndelag fylkeskommune), Ingrid Schjølberg (NTNU) og Bjørnar Johansen (Blått kompetansesenter, Frøya) sto for innholdet i sesjonen om utvikling av marin sektor. Foto: Tom Lysø
Ragnar Sæternes (fra venstre), Sigurd Bjørgo (Sør-Trøndelag fylkeskommune), Ingrid Schjølberg (NTNU) og Bjørnar Johansen (Blått kompetansesenter, Frøya) sto for innholdet i sesjonen om utvikling av marin sektor. Foto: Tom Lysø