Kan bruke Europa som klasserom i fire nye år

Val videregående skole får EU-penger som sikrer elever praksis i utlandet de neste fire årene.Skolen har i flere år vært involvert i europeiske samarbeidsprosjekter som har gitt elever tilbud om praksisopphold i utlandet. Tilskudd fra Erasmus+ gjør at elever ved skolen får denne muligheten også de neste fire årene.

– Vi er veldig glade for at søknaden ble innvilget, sier Ragnhild Wendelbo Melgård, lærer og prosjektmedarbeider til Namdalsavisa.

– Dette gjør at vi kan jobbe mer langsiktig, og kanskje gir det også muligheter til å utvide.

Hvert år sender skolen elever ut i praksis i Nederland og Irland. Næringslivet i Ytre Namdal har i den regionale næringsstrategien pekt på at internasjonalisering er en forutsetning for å lykkes med rekruttering, kunnskapsbygging og innovasjonskraft i Matregionen.

– Mye av årsaken til at vi nå får innvilget støtte over fire år, er at vi har hatt de samme samarbeidspartnerne i mange år og at folk ved skolen har gjort et ordentlig arbeid, sier Melgård til NA.