Etablereropplæring i Namdalen

Drømmer du om å start egen bedrift? Eller kanskje du allerede har kommet i gang? Bli med på etablererkurs i Namdalen!Fagsamlinger:
Oppstart 24. – 25. februar.
Dato kommer
Dato kommer
Dato kommer

Kurssted: Bestemmes etter hvor de fleste deltakere er fra.

Arrangør: Leiv Eiriksson Nyskaping AS i samarbeid ned Namdalshagen AS

Mer info og påmelding:
Etablereropplæringen i Nord-Trøndelag

Kontaktpersoner:
Camilla Kroht Jørgensen, camilla.krogh.jorgensen@len.no
Ingar Strøm, 99399763, ingar.strom@namdalshagen.no

Kurset har 4 samlinger og har fokus på følgende temaer:

  • Krav til deg ved oppstart av egen virksomhet
  • Kundebehov, kvalitetsbegrepet, markedsorientering, salg og distribusjon
  • Valg av produktløsninger og tjenestekonsepter
  • Produktkalkyler, budsjettering og økonomistyring, likviditetsplanlegging og finansiering
  • Kunderelasjoner, samarbeidspartnere og kjerneressurser
  • Lovverk, skatt og avgifter, selskapsform
  • Produksjon, logistikk og organisering
  • Utvikling av forretningsplan

Samlingene er lagt opp som forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid og individuell jobbing.

Det vil bli gjennomgått eksempler fra næringslivet og utvikling av egen forretningsmodell vil være en råd tråd gjennom hele kurset.

Alle som deltar på kurset skal sitte igjen med et forslag til egen forretningsmodell, som man enten kan realisere med det samme, eller bygge videre på etter endt kurs.