Vil ta vare på NYN-kraften

Sentrale myndigheter har lagt merke til det arbeidet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) har gjort, og at det har vært et vellykket prosjekt, sier nærøyordfører Steinar Aspli til lokalavisa Ytringen.Nærøyordføreren var sentral også i søknadsprosessen for at Ytre Namdal skulle få omstillingsstatus startet i 2008. Allerede den gang var Aspli opptatt av at omstillingsarbeidet måtte involvere næringslivet mest mulig.

– Næringslivet viste seg veldig moden for oppgaven. Jeg vil rose næringslivet som har vist seg genuint interessert i at prosjektet skulle lykkes, sier Aspli i et intervju med lokalavisa Ytringen.

Faksimile Ytringen 1. desember 2015
Faksimile Ytringen 1. desember 2015

Målet for omstillingen var å bidra til 250 arbeidsplasser. Et drøyt halvår før omstillingsarbeidet er over, har bedriftenes egne rapporter meldt tilbake at NYN-prosjektene har bidratt til å sikre eller skape dobbelt så mange.

– NYN ble en kraft og jeg opplever at prosjektet har fått gode skussmål, oppsummerer Aspli, som også leder representantskapet i det interkommunale utviklingsselskapet.

Aspli sier til Ytringen at han er glad for at det går mot en sammenslåing til en felles, regional næringsforening i Ytre Namdal fra 1. april 2016. Et velorganisert regionalt næringsliv er en av suksessfaktorene for å opprettholde dynamikk i det framtidige næringsarbeidet i regionen. Planen er å videreføre dette i et regionalt partnerskap mellom kommunene og utviklingsaktørene som har jobbet sammen også i omstillingsperioden. NYN videreføres som den koordinerende partneren.

– Kommunene skal være eiere og kommunene må legge inn midler til en basisfinansiering. Men jeg mener at det operative rollen må ligge utenfor kommunehuset, sier Aspli til avisa.