Utvikler avansert spesialfartøy

Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN) bidrar med sitt nettverk blant verdensledende maritime kunnskapsmiljøer, når Nærøysund Aquaservice og Marin Design nå utvikler et helt nytt spesialfartøy for havbruksnæringen.De ytternamdalske selskapene utvikler nå et spesialisert kommandofartøy for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av krevende komplekse operasjoner i havbruksnæringa.

– Fartøyet skal ivareta et bredt spekter oppgaver: Fiskevelferd, fokus og kontroll, dokumentasjon og faktisk beslutningsstøtte i tidvis komplekse operasjoner. Vi snakker om en avansert båt med løsninger, utstyr, datakraft og teknologi som gjør den i stand til å fungere som både kommandosentral og støttefartøy for et antall andre båter, sier daglig leder Brynjar Karlsen i Nærøysund Aquaservice AS.

Utviklingsarbeidet skjer i samarbeid med blant andre forsker Eirik Svendsen ved SINTEF Fiskeri og havbruk. NYN bidrar aktivt i prosjektet som tilrettelegger og «kobler» av ymse fagmiljø.

– Samarbeidet sikrer at man kan løse konkrete utfordringer, og gjennom det ta næringa videre. Potensialet er stort, fartøyet vil sikre informasjon til å ta riktige beslutninger, forebygge uhell og sikre kvalitet og nødvendig dokumentasjon i operasjoner, mener daglig leder Ragnar Sæternes i NYN.

Byggingen av det nye fartøyet vil starte høsten 2016. I forkant utvikler Marin Design AS konseptet.

– I praksis er Nærøysund Aquaservice den erfarne og krevende brukeren som spiller inn utfordringer. Marin Design innehar, i all beskjedenhet, kompetansen for utvikling og tilpasning av løsninger, sier daglig leder Ole A. Holm.

Det utelukkes ikke at byggingen også kan skjer i Ytre Namdal.

Målet er å utvikle et spesialisert og høyst kompetent fartøy som kan styre framtidige operasjoner i havbruksnæringa. Det framholder denne trioen; fra venstre daglig leder Ole A. Holm (Marin Design AS), daglig leder Ragnar Sæternes (NYN IKS) og daglig leder Brynjar Karlsen (Nærøysund Aquaservice AS). (Foto: Tom Lysø)
Målet er å utvikle et spesialisert og høyst kompetent fartøy som kan styre framtidige operasjoner i havbruksnæringa. Det framholder denne trioen; fra venstre daglig leder Ole A. Holm (Marin Design AS), daglig leder Ragnar Sæternes (NYN IKS) og daglig leder Brynjar Karlsen (Nærøysund Aquaservice AS). (Foto: Tom Lysø)