TS Solutions til topps

Tomas Strand i TS Solutions AS fikk førsteprisen under NTNUs Take Off-program 2015. Juryen la vekt på at hans idé hadde stort potensial og stor sjanse for å bli realisert.Denne saken er opprinnelig publisert i Ytringen 3. november.

Take-Off Midt-Norge er et entreprenørskapsprogram hvor gründere og studenter jobber tett sammen. Det er fokus på å utføre en analyse av forretningskonseptets forretningsmessige potensial. Seks gründere/bedrifter kan delta ved hver gjennomføring. Rundt hver gründer settes det sammen et team av studenter og erfarne forretningsutviklere fra NTNU og næringsliv. Tomas Strand har gjennomført programmet med topp resultat.  NTNU, Innovasjon Norge, Trondheim kommune, Nordenfjeldske Bykreditts Stiftelse og SIVA er samarbeidspartnere  i Take Off.

FAKTA: TS Solutions AS

 • Etablert i juni 2014
 • Formål: Effektivisering av stasjonære generatorer
 • Daglig leder: Tomas Strand
 • Styreleder: Svein Gunnar Myhren
 • Eiere: Strand 66,7 prosent, Myhren 33,3 prosent

Ideen

Om bord i de aller fleste fôrflåtene langs kysten er det montert to sett dieseldrevne generatorer som skaffer strøm til driften av flåtene. Strands ide går i korthet ut på å la generatorene gå med optimal virkningsgrad når de er i drift. Rett og slett å få maksimalt med kilowatt ut av hver dråpe diesel. I perioder der utstyret om bord krever mye strøm blir dette produsert av generatorene som samtidig lader et sett batterier. I perioder der det blir behov for mindre strøm kobles batteriene inn og generatorene stoppes. Batteriene fungerer som et reservoar i perioder der strømforbruket er lavt. Her ligger det en miljøgevinst. Midt-Norsk Havbruk (MNH) har i 7-8 måneder testet ut en løsning for å få ned dieselforbruket og dermed CO2-utslippene fra sine fôrflåter. Testresultatene gjennomført på om bord i fôrflåten «Loke» har vist seg forbløffende gode. Utslippene har stupt som et anker. Det hersker ingen tvil om at generatorene ble kjørt mer effektivt enn tidligere.

FAKTA: Forsøk om bord i Loke

 • Seks tonn batterier montert i bunnen av flåten.
 • Batteriene er koblet sammen med to generatorer via en konverter.
 • Investeringer: 500.000 kroner
 • Formål: redusere dieselforbruket, redusert driftstid på aggregatene fra dagens 24 timer til kanskje 10 timer, reduserte kostnader, få ned CO2-utslipp, bli mer miljøvennlig, redusere lydforurensinger

Det er TS Solution som har realisert forsøket. Innovasjon Norge/Nord-Trøndelag hadde stor tro på Strands ide og meldte han på. Det hører med til historien at daglig leder Tore Holand og vedlikeholdsleder Per Helge Buvarp i MNH var mer enn villig til å la sin Petter Smart og hans gode hjelper teste ut Strands lyse ide.

Knallhard jobbing

– Jeg jobbet tett med seks studenter fra forskjellige fagmiljø og en mentor for å utvikle en forretningsplan. Jeg er veldig imponert over opplegget. Det ble blant annet ringt verden rundt da vi jobbet med markedsundersøkelsen. Jeg hadde stort utbytte av programmet som også ga meg en personlig utvikling. Forretningsplanen skal jeg bruke opp mot Innovasjon Norge, banker og når vi skal selge oss inn til kunder. Jeg tror min ide er i ferd med å ta av og det er store sjanser for at den blir gjennomført, sier Strand. Han er meget imponert over studentene som hjalp han med forretningsplanen.

– Vi synes det er veldig artig at Tomas gikk til topps. Og at han er på rett stor med sin ide. Vi er hele tiden opptatt av nytenking opp mot miljøet. Vi har bare gode erfaringer med løsningen med en batteripakke. Nå gjenstår det å se hvor stort dette kan bli, sier Per Helge Buvarp.

Gevinstene

En effektivisering på 20-25 prosent ble forespeilet. Testene viser 35-40 prosent redusert dieselforbruk og dermed en betydelig miljøgevinsten. Avgassutslippene er nemlig i samme størrelsesorden. Før testoppstart kostet hver kilowattime (kWh) MNH 2,86 kroner. I testperioden har kostnadene ligget mellom 1,85 og ned til 1,72 kroner per kWh. En annen betydelig gevinst er reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid på generatorene. Det er mange oppdrettsselskaper langs kysten som har mange konsesjoner og oppdrettslokaliteter. Fôrflåtene ligger som en armada opp langs kysten fra Rogaland til Finnmark. Og tilsvarende flåter ligger og dupper i sjøen verden over. De aller færreste med strøm fra land. Potensialet er stort, for å si det mildt.

FAKTA: Dette la panelet vekt på i sin begrunnelse:

 • Klart kundenytte.
 • Testanlegg har blitt kjørt siden april.
 • Kan vise til meget god driftssikkerhet.
 • Vesentlig drivstoffbesparelser, og doblet intervall tiden mellom service på aggregatene.
 • Kort nedbetabetalingstid.
 • Bidrar til miljøprofil for oppdrettere.
 • Troverdig gründer med lang fartstid i oppdrettsnæringen.