Samarbeid styrker sjømatregionene

Framtidas vekst knyttes til havet. Økt interaksjon mellom næringslivet og kunnskapsaktørene i de tunge trønderske sjømatregionene, bidrar til å utløse potensialet for verdiskaping i matregionen Ytre Namdal.1511_SMN_studietur_HitraFrøya
Mye å være stolt av, en god del å lære bort og noe nytt å lære: Dialog og tettere samarbeid vil være positivt for Trøndelags to tunge sjømatregioner, mener delegasjonen fra Ytre Namdal.

Ytternamdalske sjømatprodusenter, leverandører og kunnskapsleverandører har denne uka diskutert kunnskap, teknologi og samferdsel med kolleger på Hitra og Frøya. Møtene og samtalene er organisert av banksjef Beate Skillingstad i SpareBank1 SMN.

– Vi har invitert med oss folk som er viktige for næringsutviklingen i Ytre Namdal, og som har møtt inspirerende folk som har trøkk på utviklingen av havrommet. Det å tilrettelegge og inspirere til utvikling og vekst i næringslivet er en viktig oppgave for banken, sier Skillingstad.

Lærer av hverandre

For halvannet år arrangerte SMN en studietur for en større gruppe ytternamdalsk næringsliv til Ålesund-regionen i samarbeid med det regionale utviklingsselskapet Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN). Konstituert daglig leder Ragnar Sæternes har denne uka deltatt aktivt i samtaler med næringsliv, kunnskapsmiljøer og representanter for lokale myndigheter på Hitra og Frøya.

– Vi kan konstatere at Ytre Namdal på mange områder er fullt på høyde med Hitra- og Frøya-regionen, og vi kan til og med ha noe å lære dem – særlig innen det maritime. På andre områder har vi fortsatt et stykke jobb å gjøre. Det kanskje aller viktigste vi kan lære fra Hitra/Frøya, er det effektive samarbeidet mellom det offentlige og bedriftene, sier Sæternes. Han får støtte fra Bjørnar Johansen, som leder arbeidet med utbyggingen av forsknings- og kunnskapssenteret Blått kompetansesenter på Frøya. Senteret skal stå ferdig våren 2016.

– Vi driver på med det samme som dere i Ytre Namdal, og står overfor mange av de samme utfordringene. Det er både naturlig og nødvendig at regionene samarbeider, sier Johansen.

Sterkere gjennom samarbeid

Det tydeligste og tetteste samarbeidet mellom næringsliv og kommunene Hitra og Frøya, skjer innenfor kompetanse, rekruttering og samferdsel.

– Strategisk næringsplan for Ytre Namdal peker også på disse områdene som aller viktigst å utvikle samarbeid på, i tillegg til arealforvaltningen, sier Sæternes.

I løpet av to travle dager på Hitra og Frøya besøkte delegasjonen fra Ytre Namdal både ordførere, lederskikkelser i Trøndersk kystkompetanse og Blått kompetansesenter foruten besøk på InnovaMar – verdens største lakseslakteri og foredlingsanlegg, hvor også slakteavfallet foredles.

– I slakteriet er en høyteknologisk bløggerobot i ferd med å monteres, en ytternamdalsk innovasjon fra gründerbedriften Mekon AS, forteller Beate Skillingstad.

Også Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS deltok på turen. Havna samarbeider med Hitra kysthavn om transport av sjømat på kjøl til Europa. Det ble også tid til en presentasjon av landets første industrielle pilotproduksjon av sukkertare, en art som også kan være aktuell å produsere i vår region. Sæternes er klar på intensjonen om å videreutvikle samarbeidet langs kysten.

– De siste to årene har vi samarbeidet med Hitra/Frøya om rekruttering av kompetanse. Jeg har en ambisjon om å videreføre samarbeidet gjennom en ny Brohodekonferanse i Ytre Namdal,  sier han.