Felles næringsforening i 2016

– Dersom medlemmene er enige med oss etablerer vi felles næringsforening for Vikna og Nærøy fra og med 1. april 2016.Det er klart etter et felles styremøte mellom næringsforeningene i Vikna og Nærøy denne uka.

– Intensjonen er klar, og nå skal det jobbes fram en felles plattform fram mot 1. april neste år, sier styrelederne Bjørn Ola Holm og Lill Tove Røed i en felles pressemelding fra de to næringsforeningene.

En arbeidsgruppe bestående av Lill Tove Røed og Are Brekk fra Nærøy Næringsforening, og Bjørn Ola Holm og Jahn Tharaldsen fra Vikna næringsforening, har i nært samarbeid med styrene utarbeidet et foreløpig grunnlag for hvordan en felles næringsforening skal etableres.

Fram mot årsskiftet skal vedtekter for en felles næringsforening utarbeides, i tillegg til at budsjett og arbeidsprogram skal konkretiseres. I løpet av første kvartal 2016 skal Strategi 2016 – 2020 utarbeides og vedtas.

Den 18 januar 2016 inviteres medlemmene i begge foreningene til å jobbe med strategi og et arbeidsprogram.

Tidspunktet for etablering av felles næringsforening er god. Ny kommunestruktur er under vurdering. Videreføring av Nyskaping og Utvikling av Ytre Namdal (NYN) som felles utviklingsenhet for kommunene i regionen er under vurdering, begge næringsforeningene har medlemmer fra begge kommunene, næringsforeningene samarbeider godt allerede i dag på fellesprosjekter som samferdsel og rekruttering osv osv.

– Og ikke minst er det vedtatt en felles strategisk næringsplan for regionen. Denne blir et svært viktig styringsverktøy for næringsforeningen, avslutter Lill Tove Røed og Bjørn Ola Holm.