Inngår partnerskap for rekruttering og utdanning

Norsk Fisketransport AS styrker satsingen på utdanning og rekruttering til maritim næring.Norsk Fisketransport AS har inngått partnerskapsavtale med Ytre Namdal fagskole i Rørvik. Den maritime fagskolen utdanner skipsoffiserer samt trening og øvelser for hele brobesetninger i en av landets mest moderne simulatorer.

Partnerskapsavtalen forplikter Norsk Fisketransport AS og fagskolen til gjensidig samarbeid om å rekruttere og utdanne studenter til maritim næring. Avtalen gir studenter et fortrinn når det gjelder lærling- og kadetteplasser i NFT-flåten.

– Vi ser på dette som en god mulighet til å sikre oss kvalifisert personell fremover, sier organisasjonssjef Knut Storø i Norsk Fisketransport AS.