Klimakonferanse bekrefter at Ytre Namdal er på rett veg

Grønne innovasjoner fra Ytre Namdal står sentralt i miljøstrategien til AkvaGroup, en av verdens største utstyrsleverandører til den globale havbruksnæringen. Samtidig presenterer Enova virkemidler med miljøpotensial i regionen.Det kom fram under Trude Olafsens presentasjon under fiskeri- og havbruksnæringens årlige klimakonferanse, Klimamarin, i Trondheim sist uke. Konferansen samlet rundt 80 representanter for både næringsliv, forskning og forvaltning.

– De gode eksemplene fra Ytre Namdal og de øvrige innleggene på konferansen, viser at retningen vi har staket ut gjennom den regionale næringsplanen er helt riktig, konkluderer konstituert daglig leder Ragnar Sæternes i Nyskaping og utvikling Ytre Namdal IKS (NYN).

AkvaFeeder og gjenvinning

Klimamarin 2015 satte fokus på utfordringer og muligheter som klimaendringene kan gi sjømatnæringen, ikke minst hvordan næringen selv kan være en del av løsningen gjennom å produsere klimavennlig mat og redusere egne utslipp.

Utstyrsleverandøren og teknologiutvikleren AkvaGroup ledes av den utflyttede ytternamdalingen Trond Williksen. Selskapet har to hovedtilnærminger til sitt klimabidrag:

  • Bidra til reduksjon i klimagassutslipp fra egen verdikjede
  • Bidra til å gjøre selve oppdrettsproduksjonen mer klimavennlig

Innenfor begge disse strategiene, har selskapet funnet gode og innovative løsninger hos sine samarbeidspartnere i Ytre Namdal.

  • For å redusere klimagassutslippene fra sin egen produksjon, samarbeider selskapet med Containerservice Ottersøy AS (COAS) om gjenvinning av oppdrettsmerder. COAS samler inn og maler opp all plast, som deretter kan brukes til annen plastproduksjon.
  • En av teknologiene AkvaGroup tar i bruk, er AkvaFeederen som er utviklet av Nærøysund Aquaservice AS. Systemet for dypvannsfôring bidrar til å redusere behovet for lusebehandling av laks, og er nå gjenstand for et større forskningsprosjekt sammen med Havforskningsinstituttet og med støtte fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). Også SinkabergHansen deltar i prosjektet.

Landstrømkonkurransen

Et annet hett tema på Klimamarin 2015 var en av de store CO2-utfordringene i fiskeri- og havbruksnæringen, transport. Sjømattransport på kjøl fra Ytre Namdal til kontinentet er i så måte svært interessant.

Samtidig presenterte Enova sin såkalte Landstrømkonkurranse, en del av programsatsingen «Støtte til energitiltak i anlegg». Programmet fokuserer på energibruk, konvertering fra ikke-fornybar til fornybare løsninger og energigjenvinning. Ytre Namdal har flere aktører som er innenfor programmets målgrupper:

  • kai- og havneanlegg
  • oppdrettsanlegg
  • utendørs belysning
  • idrettsanlegg (ishaller, badeanlegg, fotballbaner)
  • vann, avløp og renseanlegg

Støtten skal utløse prosjekter som ellers ikke har tilstrekkelig bedriftsøkonomisk lønnsomhet. Støtteberettigede prosjekter må gi energiresultater i form av energieffektivisering, konvertering fra el og fossile brensler til fornybare energibærere for varme, konvertering til el og fornybare energibærere for transport eller økt fornybar energiproduksjon.

– Dette kan være svært aktuelt for prosjekter som Kråkøya, og ordningen kan gjøre det svært gunstig å gå for miljøinvesteringene, mener Sæternes.