Hvordan redusere sykefraværet

NAV Namdal inviterer til temadag om sykefraværsoppfølging i bedrifter tirsdag 10. oktober. Påmeldingsfrist er 4. november.Sykefraværsoppfølging står på agendaen, når NAV Namdal inviterer til konferanse i Namsos samfunnshus tirsdag 10. november kl 14.30 – 20.00. Blant temaene er inkludering, hvor Lars Inge Lauritsen forteller om hvordan Nils Williksen AS har jobbet for å få ned sykefraværet og øke nærværsfaktoren: Hva må skje – hva skal til?

Påmeldingsfrist er 4. november og du melder deg på her.

Namdal Rehabilitering vil gi gode tips om hvordan du får sykmeldte medarbeidere raskest mulig tilbake i arbeid, mens NAV selv presenterer tall og analyser om hvorvidt aktivitetskrav bidrar til å redusere sykefraværet.

Program

  • 1430: Registrering/enkel bevertning (varm mat fra kl 14.30)
  • 1515: Åpning og velkommen
  • 1520: Kulturelt innslag
  • 1540: Sykefravær, nærvær og inkludering v/Nils Williksen (Lars Inge Lauritsen)
  • 1650: Raskere tilbake – hvordan gjør vi det? v/Namdal Rehabilitering
  • 1800: Aktivitetskrav – får det ned sykefraværet? Tall, analyse, vurdering v/NAV SYFO
  • 1845: Kloke grep – slik forholder du deg til sykmelding? Innleder NAV
    • Gruppearbeid (arbeidsgiver-lege-NAV) – oppsummering i plenum