Bindal dreier mot blågrønt

Omstillingen i Ytre Namdal har gitt gode resultater. Våre naboer i nord har nettopp startet. Ordfører Britt Helstad ser klare samarbeidsområder, og tror omstillingsprosjektet vil dreie mer mot blågrønn matproduksjon.Nyinnsatt ordfører Britt Helstad (Ap) ser konturene av god utvikling i Bindal. Fram mot 2020 er målet stabilisering av folketallet på rette sida av 1.500. Omstillingsjobben via Bindal utvikling er godt i gang. Blant resultatene så langt, trekker Helstad fram etableringen NorseAqua under ledelse av energiske Lars Berg-Hansen.

– Per dato er det 11 ansatte. En meget positiv tilvekst i tilknytning til havbruksindustrien som ventelig også vil ha bra aktivitet også i vinterhalvåret, sier styrelederen.

I handlingsplanen som Bindal følger, var trebearbeidende industri utpekt som spesielt satsningsområde. Helstad er meget glad for at det fra nyttår tegner til restart med åtte medarbeidere innenfor dør- og trappeproduksjon i det tidligere Talgø-anlegget på Terråk.

Dreining fra tre til mat

Nå i november oppdateres programstatus og handlingsplan for Bindal utvikling. Helstad tror Bindal dreier enda mer mot den blågrønne matregionen Ytre Namdal.

– En dreining fra trebearbeidende industri mot allsidig blå/grønn næringsutvikling og matproduksjon er naturlig. Flere interessante og lovende «grønne» prosjekt er på gang, melder den kombinerte ordfører og styreleder i Bindal utvikling.

Britt Helstad ser i fortsettelsen naturlige samarbeidsprosjekt og sammenfallende strategier mellom Bindal og Ytre Namdal innen utviklingsarbeid.

– Felles arbeidsmarked, og i mange sammenhenger er det ingen grense mellom Bindal og namdalskommunene. Innenfor landbruk opplever Bindal nå et generasjonsskifte med mange unge, optimistiske drivere på tur inn. Videre registrer jeg med glede at flere av «våre» også faglig orienterer seg i retning av miljøet ved Val videregående skole. Rollen til Bindal utvikling blir å legge best mulig til rette og gjerne fungere som veileder med tanke på ytterligere bygdemobilisering.

I samme båt…

Ressurser som Bindal utvikling har til rådighet er bundet i vertskommunen. Samtidig ser Britt Helstad gode muligheter gjennom at hennes kommune og Ytre Namdal jobber i lag for å nå felles mål.

– Jeg tenker at pågående samkjøring av næringsforeningene i Nærøy og Vikna også kan inkludere at Bindal og bindalinger inviteres med. Det er mye som drives i fellesskap; bare tenk på den omfattende virksomheten til SinkabergHansen AS. Denne vokser på begge sider av fylkesgrensa, samtidig som selskapet har samlet blikk på drift og strategi. Videre er landsbrukssida nevnt – viktig for oss og kan helt klart utvikles i fellesskap.

Per i dag viser manntallet 1.487 bindalinger. Når optimisten Britt Helstad også har trukket inn i rollen som ordfører, tenker hun at det vil være realistisk å se for seg stabilisering og også en viss økning i folketallet i kommende fireårsperiode.

– Utvikling i antall innbyggere er både enkelt og veldig komplisert: I stor grad handler det om næringsutvikling og arbeidsplasser. Vi er inne i en god trend, og det forsiktige håpet er stabilisere på over 1.500 bindalinger fram mot år 2020, smiler Britt Helstad, ordfører og styreleder i Bindal utvikling.

 

Bildetekst:

FLERE: – Positiv utvikling i folketallet handler mye om næringsutvikling og arbeidsplasser, sier ordfører og styreleder Britt Helstad i omstillingstillingsselskapet Bindal utvikling. Målet er 1.500 i 2020.